Open dit bericht en laad de afbeeldingen!

Beste lezers,

ik wil even de notities doorsturen die ik vanavond maakte van de boodschap die profeet David Wagner sprak, over Nederland, tijdens de bijeenkomst van TRIN in Harderwijk.

Dit woord is iets wat God gaat doen in dit land, en ook in andere landen. Het was niet enkel een woord voor deze avond, het is een cruciaal, essentieel sleutelwerk dat God in de harten van zijn kinderen in Nederland en Belgie wil doen.

Lees het en laat Gods Geest tot je hart spreken.

Ik ben nu drie dagen na elkaar naar deze reeks samenkomsten geweest, en ik geloof dat God David Wagner inderdaad gebruikt om iets aan te wakkeren in dit land, wat God ook op andere plaatsen doet, zoals o.a. in onze Sound of Heaven conferenties.

Het verbijstert me dat veel dingen die God door hem heen zegt, exact onze boodschap is, die we al jaren spreken. Ik herken de stem van God voor dit land. Een enorme bemoediging voor ons.

Ik besef dat de meeste mensen niet begrijpen wat God bedoelt als Hij bijvoorbeeld door David Wagner heen zegt:

'Ik ga alle controle over Mijn kerk terugnemen. Ik ga enorme vrijheid brengen over mijn strijders. Ik ga als de souvereine Heer komen over mijn kerk. Ik ga alles schudden wat kan geschud worden. Mijn verterend vuur komt. Gods volk ligt begraven onder de verstikkende kerkstructuren. Nederland is vol leeuwen die in kooien van de kerk gevangen zitten.' Enz.

Dat zijn heel krachtige woorden, die laten zien dat de controle van de mens zal verbroken worden en dat God zijn volk in vrijheid gaat brengen. Dat zegt God ook al lange tijd door ons heen (met veel kritiek als gevolg). Ik vrees dat velen die erover juichen misschien wel zullen schrikken zodra God het echt gaat doen, haha! Maar het is bijzonder, want God is het aan het aankondigen.

Geef het alsjeblieft door. Stuur mensen deze url: http://www.real-life.nl/wagner.html

De samenkomsten bij TRIN gaan nog enkele weken elke avond door. Ga erheen! http://www.trin.nl

Mattheus Vandersteen heeft me gevraagd mee te bidden voor mensen, als ik er ben en ik heb er veel vreugde van om te zien hoe diep Gods Geest mensen aanraakt met genezing en bevrijding. Als je van ons gebed hebt gekregen en God doet iets bijzonders, laat het me dan weten. Dat is ook heel bemoedigend voor ons!

Dit is geen opwekking van TRIN, benadrukken Mattheus en Wagner, maar het is iets wat God aan het doen is op veel plaatsen in heel Nederland.

Veel zegen,
David Sorensen

-------------------

WOORD VAN GOD DOORHEEN DAVID WAGNER 
op vrijdag 4 mei 2012 te Harderwijk

Nederland heeft Jezus gekend als verlosser en goede herder maar niet ten volle als HEER die regeert over zijn volk.

Hij komt als de souvereine Heer van het universum. Hij zal de volledige controle nemen. Dat betekent dat wij niets meer zullen controleren.

Hij komt om te regeren. Wij moeten onze handen afhouden 
en Hem zijn handen laten leggen.

Deze beweging zal niet in een gebouw zijn en niet gecontroleerd door een mens.

De strategie van satan is niet om je te stoppen, hij wil je beperken. De tijd van ingesloten zijn is voorbij.

God gaf David Wagner een droom over vier soorten leeuwen in Nederland.

Leeuwen die in een soort zoo zitten (symbool voor veel kerken). Ze zijn gevangen, krijgen elke dag een stuk vlees, 
maar hebben geen brul meer, geen vechtlust.

De tweede soort leeuw zit in een circus
deze leeuwen zijn ook gevangen, maar mogen af en toe even optreden, een trucje doen, ze krijgen een beloning en gaan dan terug hun kooi in. De temmer gebruikt zijn zweep om ze mak te houden. Ook zo zijn veel kerken.

De derde soort leeuw is verwond en ze klauwen naar alles en iedereen om hen heen.

De vierde soort leeuw is de leeuw van Judah 
en God gaat al zijn leeuwen vrijzetten en maken 
als de leeuw van Judah, die een ontzettend sterke
BRUL HEEFT NAAR VEEL MEER VAN GOD, 
die zich niet laat muilkorven, maar die brult:

MEEEEERRRRR!!!!!

God herstelt de brul om MEER! Meer van God. De roep naar datgene van God wat nog niet gekend is.

Er komt een generatie jonge leeuwen, die zich zullen uitstrekken naar dat van God dat niemand heeft gezien.

Ze zullen niet worden gecontroleerd, 
ze zullen boven hun ergernissen aan elkaar staan 
en ze zullen geweldige vrijheid kennen.

Jezus is gekomen om je uit te laten breken, uit elke controle. Niet in een gedecoreerde cel.

Veel mensen zitten in een cel, die ze heel gezellig 
hebben ingericht, met gordijntjes en zo. 
Maar God gaat zijn leeuwen uit de cel breken.

De regen van zijn heerlijkheid zal het land vullen.

----------------

Hieronder begint er een tweede fase van wat God doet: innerlijke vrijheid

----------------

God wil elke blokkade wegnemen, die je weerhoudt 
om het vuur te ontvangen.

We hebben allemaal dingen waar we doorheen moeten gaan.

Soms breekt de hel los als je tot Jezus komt. Soms moet je in het leven ergens doorheen gaan, maar blijf gewoon doorgaan. Want God is trouw!

God wil elke blokkade verwijderen 
die tussen jou en Gods belofte staat.

God wil de maskers van de kerk afnemen. Laat je zwakheid zien. Vertel over je verborgen worsteling en falen.

Thuis heb je problemen, maar in de kerk draag je een masker. Als jij de hele waarheid vertelt heeft de duivel niets meer te zeggen. Als God herstel brengt, geeft Hij alles terug wat is gestolen en veel meer.

Als je een probleem hebt, proberen velen het verborgen te houden. Vooral leiders. Uit schrik dat je geen respect meer zult krijgen.

Maar zonde scheidt je van God, dan verhoort Hij je gebeden niet.

Zorg dat je je geheimen kwijt raakt. 
Vertel ze aan anderen.

Dit land is een land van geheimen geweest, we praten niet over onze problemen. Er zijn generaties van geheimen geweest, die je hebben vastgezet. God wil je vrijzetten van familiegeheimen, en prive geheimen. Zodat je Gods stem kunt horen.

God wil de geest van geheimen breken 
want die geest voedt de demon van roddel.

Onze problemen scheiden ons ook van elkaar. 
Dat isoleert ons ook. Isolatie is satans grootste wapen. Satan gaat rond als een leeuw om te zien wij hij kan verslinden. Hij wacht op de zwakken en wil ze verslinden.

Als je door moeiten gaat en je durft niet meer mensen dichtbij te laten komen, kan satan je pakken. Als je samen bent, kan niets je stoppen. Een kan duizend verslaan maar twee kunnen er tienduizend verslaan. Daarom wil satan verdeeldheid en isolatie brengen.

Sta niet toe dat je in isolatie bent.

De dagen van geheimen komen ten einde. God roept ons om aan elkaar verbonden te worden. Om openhartig en oprecht te zijn.

We proberen mensen hun symptomen op te lossen 
ipv de wortels aan te pakken. God wil de isolatie, de boosheid op elkaar, onvergevingsgezindheid en ongeloof wegnemen. Ongeloof is geen gebrek aan geloof, het is iets anders geloven dan wat God zegt.

Vergeef hen die je verwond hebben.

Laat God je genezen. Want satan maakt misbruik van je zwaktes. Satan wil niet dat je je verhaal vertelt. Want als jij je verhaal vertelt, dan komt Gods heerlijkheid.

Als ik vertel hoe ik misbruikt ben, hoe ik gescheiden ben, enz. dan staat er iets op in mensen: als God hem kan genezen, dan kan God het in mij ook doen.

Vertel over je zwaktes, vooral de leiders. Dat brengt vrijheid voor anderen.

Ik ben niet beschaamd over het evangelie want het is de kracht van God tot redding. Als jij zwak bent, is Hij sterk. 
Zijn kracht komt volmaakt tot uiting in je zwakte.

God zoekt geen perfecte mensen, Hij zoekt pure mensen.

Hij zoekt mensen die zeggen 'ondanks mijn problemen, 
God U kunt me gebruiken!' Er is maar een perfecte man in de Bijbel, Jezus, alle anderen hebben gefaald.

Noach was dronken, Mozes stotterde en sloeg iemand dood 
in boosheid, Jeremiah vond zichzelf te jong, 
Jesaja worstelde met depressie, Ruth was een weduwe...

Johannes de Doper was een schreeuwer, Petrus praatte teveel, Thomas had ongeloof, Timotheus had een maagzweer...

En God gebruikte hen om opwekking te brengen.

God zoekt mensen die zeggen 'ondanks alles, als U me kunt gebruiken, doe het dan. Geef me reine handen.'

God wil alles voor jou omkeren. Hij wil je uit je verleden halen en je in zijn toekomst zetten. Hij wil je uit een plaats van spijt, naar zijn beloftes brengen. God wil redding en herstel brengen in Nederland.

God breekt religieuze maskers weg.

Hij neemt scheiding tussen mensen weg. Hij is niet bezig met symptomen, maar werkt aan de bron. Want wie door de Zoon is vrijgemaakt is vrij. Jezus komt met vrijheid en verlossing.

God zegt: 'Ik wist wat je zou doen, en toch heb Ik je geroepen.'

De dagen van veroordeling zijn voorbij. Hij heeft genade in zijn hart. God heeft ontferming in zijn hart. Genade neemt je weg uit je verleden en zet je in je toekomst.

Er is geen duivel sterk genoeg om Gods plan tegen te houden. Als jij God toestaat jou te veranderen, 
dan zal Hij jou een stad en land laten veranderen. Dit wordt een opwekking van transformatie. Ook herstel van gezinnen en families.

Ondanks de problemen in alles in de wereld en in jou: 
het koninkrijk van God is gekomen!

God gaat verkeerde dingen wegnemen en het goede brengen. God wil heiligheid brengen en die heiligheid brengt vreugde.

In heiligheid is er geen somberheid, alles is vreugde en vrijheid.

----------------

Einde notities (er was meer,
maar tot hier heb ik genoteerd)

----------------

Herlees het, bid erover, vraag God om tot je hart te spreken en geef het door aan velen. En ga naar de samenkomsten, om te horen wat God zegt. David Wagner is nu enkele dagen naar huis in de VS, maar hij komt terug.Komende dagen zullen er diverse andere sprekers zijn.

Wijzelf zullen deze en volgende maand ook enkele 
samenkomsten houden, om de Geest van God alle ruimte te geven om te doen wat Hij wil doen door ons heen. We willen mee blijven bewegen met wat Jezus Christus aan het doen is. Hou onze website in de gaten:

www.soundofheaven.info

Voor de samenkomsten van TRIN, komende weken, ga naar: www.trin.nl

Veel zegen,
David Sorensen


Boek tip: 'Verzoening'
Lijn
Aan het kruis kwam al ons kwaad op Jezus, zodat al het goede van Hem op ons kon komen.

In dit uitdagende 'bijbelrijke' boek, onderzoekt Derek Prince diepgaand negen goddelijke omwisselingen die plaatsvonden door de verzoening.

Terwijl we eigenlijk straf, verwonding, dood, armoede, schaamte en afwijzing verdienen, gaf Christus ons in plaats daarvoor vergeving, genezing, leven, overvloed, heerlijkheid en acceptatie.

Bestel dit boek nu >>

 

Vecht je met ons mee?
Lijn
We zoeken vurige strijders,
die met ons willen meevechten
voor een sterke doorbraak van
het evangelie in Nederland,
Belgie en wereldwijd.


Vecht met ons mee!
Klik hier >>

Lijn

David SorensenLife Magazine wordt geschreven door David Sorensen. Hij is getrouwd met Renate en samen hebben ze drie prachtige kinderen. Ze wonen in Almere, Nederland. David is de auteur van boeken als 'Gods hart voor jou', 'Zoveel hou Ik nou van jou', 'Meer liefde dan je denkt', 'Ervaar God', 'Onzichtbare Liefde'. Meer info: godisecht.com


Lijn

Informatie over je inschrijving:
Je ontvangt Life Magazine, omdat jijzelf of iemand anders jou hiervoor heeft opgegeven, via de website godisecht.com (real-life.nl)
Wil je je emailadres wijzigen? Dat kan hier.
Wil je je uitschrijven? Klik dan hier.

Onder