E-zine van www.Real-Life.nl - Geschreven door David Sorensen

Verzamel schatten
in de hemel..."Wat? Vraagt die evangelist om steun? Hoe durft ie!"
Veel christenen worden boos, zodra iemand verzoekt
om wat steun voor het werk dat hij doet, voor God.

Dienaars van God zetten zich met heel hun leven in,
om het mooiste wat er is aan zoveel mogelijk anderen bekend te maken:
Gods reddende, genezende en bevrijdende liefde.
Omdat zoiets geen geld opbrengt, is het logisch dat ze steun
van anderen nodig hebben. Dus doen ze een beroep op hulp
van hun broers en zussen. Maar soms krijgen ze dan
een storm aan beschuldigingen over zich heen.

De afgelopen tijd hebben we zelf gemerkt dat er ook
over ons geroddeld wordt. Sommige mensen begrijpen niet
waarom we in LifeLetter om steun vragen voor ons werk.
Enkelen zijn er zelfs kwaad over. Een aantal lezers vroeg ons
letterlijk of we LifeLetter en Real Life eigenlijk alleen doen
om geld te verdienen.

Weet je, als Renate en ikzelf (David) veel geld wilden verdienen,
zouden we echt niet met Gods liefde bezig zijn!
Dan zouden we met onze vele gaven en talenten rijk worden
in de business van reclame en amusement.

Veel leraars zeiden vroeger tegen me: "David, jij zult beroemd worden."
Ik weet niet hoe vaak ik dat als kind gehoord heb.
Toen ik Jezus nog niet kende, fantaseerde ik met enkele
vrienden over het verkopen van onze kunst voor
duizelingwekkende bedragen, zodat we snel rijk zouden worden.

Maar toen ik Jezus ontmoette, en door Hem gered werd
uit een leven vol angst, zinloosheid en verdriet, wist ik:
"Ik wil mijn gaven inzetten om anderen over Jezus te vertellen."
Ik wilde niet langer een dienaar zijn van geld, macht, eer en lust.
Ik besloot mijn leven te wijden aan Jezus. Daarom doe ik dit.
Om anderen te geven wat ik zelf ontdekt heb.

Geld verdien je niet door over Gods liefde te spreken.
Dat doe je door je gaven in te zetten in de wereld,
waar alles draait rond je eigen carriere en je eigen luxe.
Daar valt tenminste geld te verdienen!

Gods liefde is
geen middel om geld te krijgen. Het is namelijk iets
dat je gratis uitdeelt, aan iedereen die het wil ontvangen.
Het bekendmaken van Gods liefde en waarheid vraagt alles van je.
Het kost je je hele leven.

Maar het is een offer dat we graag brengen.
Want als wij mensen zien veranderen door de liefde van Jezus,
dan stralen we! Dan juichen we met heel ons hart.
Omdat we het mooiste zien gebeuren dat er bestaat:
mensen vinden de liefde, vreugde en hoop die ze nooit kenden.
Ze worden door Jezus bevrijd van zonde, depressie,
angst en ziekte.

Je ziet de dood wijken, je ziet de angst verdwijnen,
je ziet de matheid van de ogen wegtrekken en
het licht en de vreugde van God doorbreken.
Je ziet mensen totaal transformeren. Je ervaart dat de engelen van God
bulderen van vreugde. Je voelt de vreugde die er in de hemel is,
om elke persoon die zijn leven aan God geeft, door Jezus
te ontdekken als redder.
Het is echt het allermooiste,
het meest kostbare wat er is. Daar leven we voor.
Het is het beste wat er bestaat...

Waarom doen we dan soms een oproep voor financiele steun?
Omdat ons werk geen geld oplevert. Omdat ons werk juist bergen geld kost!
Jullie mogen eigenlijk best weten dat Renate en ik in zo'n klein huis wonen,
dat we slapen in een woonkamer, waar de keuken ook aan grenst,
zonder deur ertussen. We hebben geen eigen slaapkamer.
Daar wonen we al sinds ons huwelijk, twee jaar lang.
Zoveel geld verdienen we met ons werk! Zijn we dan 'op geld uit',
als we om steun vragen?

Ontvangen om te gevenOns verlangen is om door de steun die we van anderen krijgen,
in staat te worden gesteld om Gods onmetelijke,
onbegrensde liefde en kracht uit te kunnen delen aan
een verloren wereld. Als we steun krijgen, helpt dat ons
om de vele rekeningen te betalen. Vorig jaar hebben we
meerdere keren echt in grote geldnood gezeten, omdat ik in plaats
van geld te verdienen, brieven van wanhopige mensen
zat te beantwoorden, de website wilde verbeteren,
me inzette voor de kerk en belangrijke christelijke projecten,
en boeken zat te schrijven die mensen uit de nood helpen.

Dat is niet 'op geld uit zijn'. Het is liefde.
Liefde die je drijft, om alles van jezelf te geven.
Al zeven maanden lang geven we een jongeman onderdak
in ons appartementje. Hij slaapt in ons kantoor,
tussen de kasten waar wij werken. Hij wordt door God gebruikt,
om mensen in onze stad tot Jezus te brengen.
Hij geeft ook alles wat hij heeft. Hij zet zich in om jongeren,
die aan drugs en seks verslaafd zijn, te vertellen over Jezus.
Als we een groter huis hadden, kon hij slapen in een kamer.
Maar God geeft ons nu wat we hebben, en we ervaren
zijn genade en zegen, waardoor we dit kunnen doen.

En de vruchten... die zijn fantastisch! We hebben vijf mensen
gedoopt in ons bad, de afgelopen tijd. Gods vreugde daarover
is zo groot! Het zijn mensen met een verleden van drugs, occultisme
en New Age, die overspoeld worden door Gods liefde en kracht,
en die juichen met heel hun hart. Ze worden zo veranderd,
dat ze niets anders kunnen dan God danken.


God is zo goed!

In de Bijbel zegt God hoe Hij denkt over het ondersteunen
van mensen die Hem dienen met heel hun leven
:

"Wie heeft er ooit gehoord van een soldaat die zijn eigen soldij betaalt?
Of van een wijnbouwer die niet van zijn druiven eet?
Of van een herder die niet van de melk van zijn kudde drinkt? (...)
In de wet van Mozes staat:
Je mag een dorsend rund niet muilkorven. (...)
Wij hebben onder u woorden van de Geest gezaaid.
Is het dan teveel gevraagd, als wij van u wat materiële steun oogsten?
Zo heeft de Heer ook bepaald dat de verkondigers
van het evangelie mogen leven van hun prediking."
(1 Korintiers 9:7-11, 14)

God wil dat mensen die zijn redding
en genezing doorgeven, daarvan kunnen leven.
Mijn hart breekt, als ik zie hoeveel christelijke dienaars
in armoede leven en zelfs beschimpt worden,
als ze eens om wat steun vragen. Dat is niet Gods wil.

Straatarme godsdienaarsIk ken een voorganger die een burnout heeft gekregen
en die vreselijke pijnen ondergaat, omdat hij
zo hard gewerkt heeft voor de mensen in zijn kerk.
Hij heeft heel zijn leven afgelegd voor de mensen in zijn streek.
Er is een gezegende kerk uit ontstaan. Maar weet je wat triest is?
Deze man heeft jaren in geldnood geleefd. Waarom?
Omdat de mensen waar hij zijn leven voor gaf,
het vertikten om hem te ondersteunen!

Er was zelfs eens ruzie onder de leden van zijn kerk,
omdat iemand voorstelde hem toch wat meer geld te geven.
Wat een drama! Wat een gruwel voor God is zoiets.
Deze man zette zijn hele leven in voor mensen,
die van de dood in het leven worden gebracht door hem.
Hij bad vele nachten door, om mensen te bevrijden van demonen,
verslavingen, en allerlei ziekten en lasten, die hen kapot maakten.

Hij gaf ze het beste wat er is: God.
Maar zij weigerden om hun dienaar te voorzien
van het laagste wat er is: het materiele.
Lang niet iedereen die dit leest, is zo. Maar ik schrijf dit voor zij
die nog blind zijn voor de waarheid. Die nog denken dat mensen
die in Gods dienst staan, kunnen eten van de de straatstenen
en kunnen drinken uit de riool. Of die vinden dat mensen
die Gods redding en herstel verkondigen, daarnaast
ook nog eens keihard moeten werken in de wereld,
om toch maar zelf in hun onderhoud te voorzien.
Daarbij vergeten ze dat iemand die hard moet werken voor de kost,
al die tijd en energie niet kan gebruiken voor datgene
wat hij eigenlijk moet doen: verloren mensen bij God brengen.

De nood in de wereld is veel te groot, om dienaars van God
te dwingen hun kostbare tijd en energie te verspillen,
aan het verdienen van geld.

Elke 40 seconden pleegt er iemand zelfmoord in onze wereld.
Elke 40 seconden... Besef je wel hoe dramatisch dat is?
Is het dan verantwoord om dienaars van God hun tijd
te laten vergooien aan het verdienen van geld?
God wil dat iedere christen zijn steentje bijdraagt,
om hen die geroepen zijn voor de verkondiging van Gods redding,
zoveel mogelijk vrij te zetten, zodat Gods leven de mensheid kan bereiken.

Gods grote verlangenWeet je wat God echt wil? Dat lees je in het boek Handelingen,
in de eerste hoofdstukken. Daar wordt beschreven hoe de eerste
christenen zo vol waren van Gods liefde, door de heilige Geest,
dat ze... ALLES MET ELKAAR DEELDEN! Mensen die rijk waren,
verkochten hun land en huizen, om medechristenen in nood te helpen.

Weet je hoe belangrijk deze onderlinge hulpvaardigheid is voor God?
Twee mensen die een stuk grond verkocht hadden en
een deel van de opbrengst daarvan achterhielden en daarover logen,
vielen onmiddellijk dood neer. Het is een bekend verhaal,
voor zij die al langer christen zijn. Je leest erover in Handelingen.
Hun namen waren Ananias en Saffira. Zij hielden een deel
van hun opbrengst achter en zeiden tegen de apostelen dat ze alles gaven.
Ze vielen op slag dood neer, aan de voeten van de apostelen.
Zo erg vind God dat...

Waarom? Dat is toch liefdeloos van God? Nee. Weet je wat liefdeloos is?
Een onvoorstelbaar mooie beweging van Gods delende liefde
verzieken door egoisme en dan nog liegen tegen God ook!
Dat is pas erg. God stond het niet toe.
De andere christenen zagen het en kregen diep ontzag voor God.

God wil dat mensen leren alles met elkaar te delen.
Ik weet dat we daar allemaal zeer ver vanaf staan.
Onlangs schreef een zendelinge uit Roemenie me,
dat ze geld te kort hebben om de armen daar te helpen.
Die mensen leven in krotjes, zonder echte daken,
hebben geen verwarming en geen kleren, terwijl het winter is,
en sneeuw en ijs overal de dood brengt. Deze zendelinge
zet haar leven in, om die lijdende armen wat hulp te bieden.
"Maar de nood is schrijnend", schreef ze. "We kunnen niet
voldoende helpen. Er is niet genoeg geld."
Dat is tragisch...

Het geheim van succes!Ik hoor veel christenen altijd spreken over 'doorbreken'
naar een leven vol succes en zegen. Weet je wat GOD hierover zegt?
Zij die armen helpen en hongerigen voeden, en die wat ze hebben
DELEN met anderen, zij zullen Gods MAJESTEIT en ZEGEN ervaren.
Zij zullen Gods antwoord op gebeden krijgen.
Niet zij die heel 'geestelijk' bezig zijn,
maar eigenlijk op zichzelf gericht leven.

God zegt in Jesaja 58:

"Ik wil dat u uw voedsel deelt met de hongerigen
en dat u hulpelozen, armen en ontheemden in uw huizen ontvangt.
Geef kleren aan wie het koud hebben
en verberg u niet voor familieleden die uw hulp nodig hebben.
Als u dit alles doet, zal God Zijn glorierijke licht
op u laten schijnen. Hij zal u genezen.
Uw rechtvaardigheid zal voor u uitgaan,
goedheid zal als een schild voor u zijn
en de majesteit van de HERE zal u van achteren beschermen.
Dan zal de HERE antwoorden als u roept."
(Jesaja 58:7-9).

Hoe zullen mensen die God niet kennen, naar Hem gaan verlangen?
Hoe zullen ze zien dat jij ANDERS BENT?
Dat jij ECHT bent? Dat jij iets hebt wat zij niet hebben?
"De wereld zal zien dat jullie mijn leerlingen zijn", zegt Jezus Christus,
"als de liefde onder jullie zal HEERSEN"
(Johannes 13:35).
Dat is het kenmerk van een kind van God, die met Jezus leeft.
Dat alleen.

Jezus zei ook iets dat velen weten, maar weinigen doen:
"Als je twee jassen hebt, geef dan een jas aan iemand die geen jas heeft.
Als je twee dingen bezit, deel het met een ander".

"Toon dat je van Mij houdt" zegt Jezus in de Bijbel,
"doordat je Mij gehoorzaamt".
Wil je echt zijn? Wil je REAL LIFE? Wil je een kind van God zijn?
Geef dan wat je hebt aan anderen. En je zult de rijkdom van God
in de hemel hebben. Je zult een enorme schat verzamelen, in de hemel.
Geen vette rekening op de bank op aarde, die maar tijdelijk is.
Maar een vette rekening in de hemel, die eeuwig is
en waar je voor altijd en altijd van zult kunnen genieten.

Wat een belofte van Jezus.
Wil je tijdelijk rijk zijn? Of wil je eeuwig rijk zijn?
Jij hebt de keuze..

Een dienaar van God zei eens tegen me,
vlak voordat hij naar het buitenland zou vertrekken:
"Drink diep van God. Geef al wat je hebt weg. En sterf leeg."

Ik hoop dat Gods liefde ons allemaal zo zal veranderen,
dat we op aarde alles weggeven en in de hemel steenrijk zijn,
voor EEUWIG!

Veel liefde gewenst!

David Sorensen.

Gods eigen woorden
Lees wat God in de Bijbel hierover zegt:

"De bijl van Gods oordeel ligt al klaar.
Elke boom die geen goede vruchten draagt,
wordt omgehakt en in het vuur gegooid."
De mensen vroegen: "Maar wat moeten wij dan doen?"
"Als u twee jassen hebt", antwoordde hij,
"geef dan één ervan aan iemand die er geen heeft.
Als u eten over hebt, geef het aan iemand die honger heeft."
Lukas 3: 9-11

Verkoop je bezittingen en geef de opbrengst
aan wie tekort hebben. Zorg dat je een beurs krijgt
die nooit opraakt, waar dieven niet bij kunnen
en waar de mot niet aan vreet.
Want waar je schat is, daar zullen ook
je hart en gedachten zijn.
Lukas 12: 33, 34

Wie weigert zijn kruis op te nemen en Mij te volgen,
is niet waard mijn discipel te zijn.
Wie zijn leven niet wil opgeven, zal het verliezen.
Maar wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het behouden.
Wie jullie ontvangt, ontvangt Mij. En wie Mij ontvangt,
ontvangt God Die Mij gestuurd heeft.
Mattheüs 10:38-40

De man antwoordde: "Van kindsbeen af
heb ik mij aan alle voorschriften gehouden."
"Toch is er iets wat u nog niet hebt gedaan", zei Jezus.
"Verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen.
Daardoor krijgt u een schat in de hemel.
Kom daarna terug en volg Mij."
Lukas 18:21, 22

Dit is een nieuwe opdracht die Ik u geef:
heb liefde voor elkaar. Heb voor elkaar
net zoveel liefde als Ik voor u heb.
Johannes 13:34

Wie een profeet ontvangt omdat hij een knecht van God is,
zal dezelfde beloning krijgen als een profeet.
Wie een goed man ontvangt omdat hij goed is,
zal dezelfde beloning krijgen als hij.
En wie jullie, die mijn discipelen zijn,
een beker koud water geeft, zal zeker worden beloond.
Mattheüs 10:41, 42LifeLetters   Home   Vrienden   Contact   LifeShop