Open deze mail en laad de afbeeldingen

De Koning roept jou!LijnBijbels onderwijs dat je helpt om geestelijk te groeien
Door David Sorensen / OntdekGod.nl

Vader en kind

Geliefde lezer,

je hebt het onbeschrijflijke voorrecht gekregen om gevormd te worden door de almachtige, schitterende Heer van alle heren en Koning van alle koningen.

Hij die hemel en aarde geschapen heeft, Hij die alle mensen door en door kent, Hij die gediend wordt door miljarden machtige engelen, Hij die in eeuwigheid straalt van overweldigende heerlijkheid...

Hij roept jou!

Hij roept jou tot Zich. Hij zegt 'KOM BIJ MIJ!' Hij wil je als zijn KONINGSKIND maken. Hij haalt je uit het slijk van de aarde, uit de zonde van de verloren mensheid en Hij zegt:

'KOM HIER, Ik wil je vormen als mijn koningskind, zodat je Mijn hart zult laten zien aan de wereld.'

Besef je welk voorrecht dat is? Hoe zou je reageren als de president van Amerika je de kans zou geven om de beste training te volgen, zodat je een onvoorstelbaar mooi, gezegend mens zou worden? Zou je daar enthousiast over worden?

Wel, je bent geroepen door Hij die oneindig veel machtiger is dan elke koning op aarde. Hij die alle sterren in het universum kent en die de haren van alle mensen op aarde heeft geteld, die alles weet van iedereen en die onvoorstelbaar schittert in eeuwige majesteit...

HIJ IS HET DIE JOU ROEPT!
Wat een overweldigend voorrecht...

De allerhoogste, almachtige en onbeschrijflijk glorieuze God van hemel en aarde, die bemind worden door talloze engelen en gevreesd wordt door de demonen, Hij geeft jou het voorrecht om Zijn Koningskind te worden. Een kind van de Allerhoogste Koning der koningen.

Hij roept je, om door Hem opgevoed te worden, door Hem getraind te worden, door Hem gelouterd te worden, door Hem toegerust en bekrachtigd te worden. Hij roept je, als zijn kind, als iemand die door Hem zo getransformeerd wordt, dat je wordt NET ALS HIJ.

Kroon

Je hebt een KONINKLIJKE ROEPING, besef je dat?

'U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, gekozen om de heilsdaden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaar licht.' (1 Petrus 2:9)

Besef je wat je leest? Dit is je roeping: een kind van God worden, die wordt net als God Zelf: zuiver van hart, nederig en liefdevol, zonder zelfzuchtige bijbedoelingen, zonder duistere drijfveren, maar gedreven door waarheid en ontferming.

Hij roept je om totaal anders te zijn dan de verloren, goddeloze, duistere wereld.

In de zondige wereld (waar we allemaal uit komen) draait alles om jezelf: jouw voordeel, jouw gelijk, jouw trots, jouw genot. Alles draait om jezelf. Het is een leven in zelfzucht.

God geeft jou het wondermooie voorrecht om iemand te worden die TOTAAL anders is dan de goddeloze wereld en die is net als God zelf:

Niet gedreven door eigenbelang, maar door opofferende, gevende, dienende liefde.

'Je bent ontsnapt aan de verderfelijke zelfzucht die in de wereld heerst en je krijgt deel aan Gods eigen wezen.' (2 Petrus 1:3)

Je hebt de roeping om iemand te worden die niet liegt voor eigen bestwil, maar die lijdt voor de waarheid. Iemand die geen kromme wegen bewandelt of compromissen sluit omdat je daar voordeel bij hebt, maar die rechte wegen kiest.

'U bent geroepen om vrij te zijn, broeders en zusters. Maar gebruik die vrijheid niet als voorwendsel voor zelfzucht. Nee, wees elkaar juist dienstbaar in een geest van liefde.' (Galaten 5:13)

Een prins of prinses van de Almachtige wordt opgevoed door de Almachtige. Als je een kind van God wordt, zal Hij je behandelen als zijn geliefde, koninklijke kind.

Dan zal Hij je dus aanspreken op gedrag dat niet bij een koningskind hoort.

Hij zal je confronteren met oneerlijkheid. Hij zal je in zijn liefde toestaan om de duisternis van je eigen hart te ontdekken. Dat is soms heel erg pijnlijk en velen vluchten ervan weg. Maar als je durft kijken in deze koninklijke spiegel, zul je zien hoeveel oneerlijke trekjes, hoeveel egoisme, hoeveel donkere neigingen er nog in je zijn.

En dan zie je God, de almachtige Heer, naast de spiegel staan, die zegt: 'Zo ben je nu, geliefde kind. Maar Ik heb jou geroepen, Ik heb je gekozen, om een Prins of Prinses van Mij te zijn. We gaan dus aan de slag met je karakter en we gaan je vormen tot... DIT...'

En dan toont Hij je zijn schitterende hart van opofferende liefde en zuivere waarheid.

Wat een onvoorstelbaar voorrecht. Wat een onbeschrijflijk kostbare roeping, om te mogen opgevoed, gevormd, getraind, gelouterd en toegerust te worden door de Allerhoogste, de Almachtige, Hij die hemel en aarde geschapen heeft.

'God heeft u uitgekozen om u te redden door de Geest die heilig maakt, en door uw geloof in de waarheid.

Daartoe heeft Hij u geroepen, door onze verkondiging van het evangelie, opdat u de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus zou verwerven.'

(2 Tessalonicenzen 2:13)

Vader en dochter

Wil je gehoor geven aan de roep van de Heilige Schepper van het heelal, om net als Hij te worden?

Het is een onvoorstelbaar rijk voorrecht, wat niet iedereen beseft. Maar de schitterende Heer der heren, heeft je ervoor gekozen, om een prins of prinses te worden, die een koninklijke opvoeding zal ontvangen. Hij zal je opvoeden, zodat zijn heiligheid gestalte zal krijgen in jou.

Maak de keuze om je door je hemelse Koning te laten opvoeden tot een waarachtig Kind van God.

'Mijn zoon, denk er niet te licht over als de Heer je straft, en verlies niet de moed als hij je terechtwijst.

Want de Heer straft van wie hij houdt,
en slaat ieder die hij als kind aanneemt.

Het behoort bij uw opvoeding zoveel te verduren. God behandelt u als zijn kinderen en ieder kind wordt wel eens door zijn vader gestraft.

Als u nooit straf krijgt zoals alle andere kinderen, dan bent u bastaards en geen echte kinderen.

Bovendien, voor onze aardse vaders die ons straften, hadden we al eerbied. Des te meer moeten we ons onderwerpen aan God die in hogere zin onze Vader is.

We zullen erdoor lÚven.

Want onze aardse vaders voedden ons op naar eigen inzicht met het oog op dit korte leven, maar God voedt ons op voor ons bestwil, om ons te laten delen in zijn heiligheid.

Niemand vindt straf prettig; op het moment van de straf zelf is er verdriet.

Maar wie zich erdoor hebben laten vormen, plukken er later de vruchten van, de vrede die voortkomt uit een rechtvaardig leven.'

(Hebr. 12:3-11)

Veel zegen,
David Sorensen

LijnDeel dit met anderen

Facebook Twitter GooglePlus Netlog

Of verspreid handmatig deze link:
http://www.real-life.nl/lifeletter/koningskind.html

LijnSchrijf je nu in!

Als je deze Lifeletter online leest of omdat iemand je deze editie heeft toegestuurd, schrijf je dan in op de gratis LifeLetter. Je zult er geweldig door bemoedigd worden!

Schrijf je hier in op LifeLetter >


Informatie over LifeLetter

David SorensenLifeLetter wordt geschreven door David Sorensen. Hij is getrouwd met Renate Veldman en samen hebben ze vier prachtige kinderen: Shira, Shurdo, Joshua en Shekinah. Ze wonen in Nederland, op een gezellig boerderijtje.

David is de auteur van christelijke boeken als 'Gods hart voor jou', 'Zoveel hou Ik nou van jou', 'Meer liefde dan je denkt', 'Ervaar God' en 'Onzichtbare Liefde'. Hij ontwerpt de bekende christelijke posters en kaarten en is de maker van de website Real-Life.nl

David en Renate Sorensen organiseren conferenties onder de naam Sound of Heaven, waar mensen God diep ontmoeten en velen genezen en bevrijd worden. Meer info over deze samenkomsten SoundofHeaven.info