Open deze mail en laad de afbeeldingen

God roept je om totaal anders te zijn Lijn
Bijbels onderwijs dat je helpt om te leven in God
Door David Sorensen / OntdekGod.nl

Je bent totaal anders

Geliefde lezer,

Wat is Gods plan met je leven? Hij roept je om totaal anders te zijn, dan mensen die zonder God leven. God wil dat je onherkenbaar verandert en dat je wordt... net als God Zelf.

'Jij bent totaal anders,
jij hebt Christus leren kennen.'

(Efeze 4:20)

God wil je apart zetten om een zoon of dochter van Hem te zijn. Niet zomaar een mens die in God gelooft. Nee, je bent geroepen om anders te zijn - totaal anders.

'Vroeger was je duisternis, maar nu ben je licht in de Heer, wandel als een kind van het licht.'
(Efeze 5:8)

God wil zo diep in jou werken, dat je een mens wordt die niet meer leeft voor zichzelf, maar die leeft als een expressie van God die liefde is.

'Je bent ontsnapt aan de verderfelijke zelfzucht die in de wereld heerst en je krijgt deel aan Gods eigen wezen.' (2 Petrus 1:4)

De macht die heerst in de wereld is zelfzucht. Het kenmerk van de wereld die God niet kent, is dat je leeft voor jezelf.

God is totaal anders dan de mensen. God is opofferende liefde. God is liefde die alles geeft voor de ander. Liefde die zelfs sterft voor de ander. God is opofferende liefde, zonder bijbedoelingen.

Zijn roeping voor jou is dat je ontsnapt aan de zelfzucht die in je hart heeft geregeerd en dat je deel krijgt aan Gods wezen: het karakter van liefde die zich geeft voor anderen.

'Iedereen die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, heeft God niet leren kennen; God is immers liefde.' (1 Johannes 1:8)

God is de schepper

God is totaal anders dan alles wat wij kennen. Je bent geroepen om net als God te worden: eerlijk, nederig en liefdevol. Rein van hart en handen, zuiver in je motieven, geleid door liefde en niet door eigenbelang. Zonder leugen.

'Wie mag de berg van de HEER bestijgen, wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens.' (Psalm 24:3)

God roept mensen overal op aarde. Het is aan jou of je op zijn roepstem ingaan of niet.

'Wij roepen u ertoe op waardig te wandelen voor God, Die u roept tot Zijn Koninkrijk en heerlijkheid.' (1 Tess. 2:12)

Wil jij inderdaad totaal anders worden? Het is een keuze die je moet maken.

'Wie zich door het zondige ik laten leiden, kunnen onmogelijk bij God gezien zijn. (...) Maar als u door de Geest een eind maakt aan uw zondige praktijken, zult u leven. Allen die zich laten leiden door de Geest van God, zijn kinderen van God.'(Romeinen 8:5, 13, 14)

Maak de keuze. God roept je.

Wat ga je doen? LijnDeel dit met anderen

Facebook Twitter GooglePlus Netlog

Of verspreid handmatig deze link:
http://www.real-life.nl/lifeletter/keuze.html

LijnOverwin de duisternis!

Weinig boeken helpen je zo om door te breken in het licht van God en vrij te worden van de duisternis, als dit wereldberoemde boek van Neil Anderson.

Overwinning over de duisternisDr. Neil Anderson laat vanuit de Bijbel en de praktijk zien dat de duisternis wijkt voor het licht en dat de leugen vlucht voor de waarheid. Als het licht van Jezus' evangelie in onze gedachten schijnt, zal de duisternis er niet kunnen blijven.

Zelfs de vreselijke schaduwen van een traumatisch verleden moet wijken.

Dit boek heeft duizenden christenen de weg getoond naar vrijheid in Christus en een leven in zijn licht en overwinning.

Bestel dit boek hier...

LijnSchrijf je nu in!

Als je deze Lifeletter online leest of omdat iemand je deze editie heeft toegestuurd, schrijf je dan in op de gratis LifeLetter. Je zult er geweldig door bemoedigd worden!

Schrijf je hier in op LifeLetter >Informatie over LifeLetter

David SorensenLifeLetter wordt geschreven door David Sorensen. Hij is getrouwd met Renate Veldman en samen hebben ze vier prachtige kinderen: Shira, Shurdo, Joshua en Shekinah. Ze wonen in Nederland, op een gezellig boerderijtje.

David is de auteur van christelijke boeken als 'Gods hart voor jou', 'Zoveel hou Ik nou van jou', 'Meer liefde dan je denkt', 'Ervaar God' en 'Onzichtbare Liefde'. Hij ontwerpt de bekende christelijke posters en kaarten en is de maker van de website Real-Life.nl

David en Renate Sorensen organiseren conferenties onder de naam Sound of Heaven, waar mensen God diep ontmoeten en velen genezen en bevrijd worden. Meer info over deze samenkomsten SoundofHeaven.info