Open deze mail en laad de afbeeldingen

Je bestemming is wonderbaar...LijnBijbels onderwijs dat je helpt om geestelijk te groeien
Door David Sorensen / OntdekGod.nl

Je bestemming

Geliefde lezer,

Het belangrijkste dat je kunt ervaren, is niet dat je gaat geloven in een religie, maar dat je thuiskomt. Dat je werkelijk thuiskomt, waar je hoort te zijn. Dat je opgetild wordt uit de grijze massa van deze vervuilde wereld met al zijn kunstlicht, met al zijn namaakplezier, met al zijn ophitserij, met al zijn pogingen om ons gelukkig te maken.

Je bent daar niet voor bedoeld. Jouw bestemming is niet om te leven in een grijs niveau. Je bestemming is niet om te leven als een onderdrukte. Je bestemming is om te leven als iemand die anderen kan bevrijden, die anderen kan genezen. Die anderen brengt waar ze moeten zijn: bij God.

Je bestemming is veel hoger, veel mooier, veel waardevoller dan je ooit hebt gedacht.

Omdat we leven in een wereld die besmet is door het kwaad, zitten we vol verkeerde gedachten en verkeerde gedragingen. Daarom zegt de Bijbel:

'Wordt hervormd door de vernieuwing van je denken' (Romeinen 12:2)

'Jij geheel anders. Jij hebt Christus leren kennen' (EfeziŽrs 4:20)

De boodschap van Jezus was: Jij hoort bij God. Je bent bestemd om anders te leven, dan wat je om je heen ziet.

Je bent bestemd om iemand te zijn die een krachtig licht is in deze wereld. Je bent bestemd om iemand te zijn die de ketenen breekt bij anderen. Die sleutels krijgt van waarheid en die gevangenisdeuren opent. Die leeft onder de zalving van de Heilige Geest. En die door de kracht van de Heilige Geest mensen kan verlossen uit de kracht van de boze geesten, die deze wereld zo bevolken. Je bent geroepen voor niets minder dan dat.

'Ik vraag hem uw hart te verlichten. Dan zult u inzien wat u mag verwachten nu hij u geroepen heeft, en zult u begrijpen hoe rijk en groots de erfenis is die hij zal verdelen onder wie hem toebehoren, en hoe allesovertreffend zijn macht is in ons die geloven'. (Efeze 1:18, 19)

'U bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, Gods eigen volk, gekozen om de heilsdaden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft naar zijn wonderbaar licht.' (1 Petrus 2:9)

Je bent Mijn liefde waardLijn
Want je bent mijn kind. Denk je dat Ik voor jou gestorven zou zijn als je maar vuiligheid was in mijn ogen? Als je maar rommel was in mijn ogen?

Zou Ik, de allerhoogste God neerdalen, zou Ik de engelen achterlaten, zou Ik Mezelf laten vermoorden, zou Ik mijn volmaakt zuivere Geest uitzenden naar jou... als je vuiligheid zou zijn voor Mij?

Ik ben gestorven omdat jij voor Mij waardig bent. Waardig om mijn liefde te ontvangen.

Waardig om door Mij bevrijd te worden. Waardig om de kroon van mijn liefde te dragen. Daarom ben Ik mens geworden. Om je te bevrijden van het juk van deze wereld. En je te kronen met mijn eeuwige heerlijkheid.

Je bestemming

Besef hoe waardevol je bent, mijn kind. Zie wat Ik voor je heb weggelegd.

Open je ogen. Durf het te zien. Deins niet terug. Durf het onder ogen te zien. En durf het te grijpen. Durf het vast te nemen. Durf het je eigen te maken, mijn kind.

Ik heb je geroepen als mijn kind. Niet als mijn slaaf, maar als mijn geliefde kind.

'Ik zing van vreugde om wat de Heer, mijn God, heeft gedaan. Hij deed mij het kleed van de redding aan, hij sloeg de mantel van het heil om mij heen. Ze sieren mij als een erekroon een bruidegom, als juwelen een bruid.' (Jesaja 61:10)

- Jezus Christus

LijnDeel dit met anderen

Facebook Twitter GooglePlus Netlog

Of verspreid handmatig deze link:
http://www.real-life.nl/lifeletter/bestemming.html

LijnSchrijf je nu in!

Als je deze Lifeletter online leest of omdat iemand je deze editie heeft toegestuurd, schrijf je dan in op de gratis LifeLetter. Je zult er geweldig door bemoedigd worden!

Schrijf je hier in op LifeLetter >


Informatie over LifeLetter

David SorensenLifeLetter wordt geschreven door David Sorensen. Hij is getrouwd met Renate Veldman en samen hebben ze vier prachtige kinderen: Shira, Shurdo, Joshua en Shekinah. Ze wonen in Nederland, op een gezellig boerderijtje.

David is de auteur van christelijke boeken als 'Gods hart voor jou', 'Zoveel hou Ik nou van jou', 'Meer liefde dan je denkt', 'Ervaar God' en 'Onzichtbare Liefde'. Hij ontwerpt de bekende christelijke posters en kaarten en is de maker van de website Real-Life.nl

David en Renate Sorensen organiseren conferenties onder de naam Sound of Heaven, waar mensen God diep ontmoeten en velen genezen en bevrijd worden. Meer info over deze samenkomsten SoundofHeaven.info