Open deze mail en laad de afbeeldingen

Ik ben altijd bij jeLijnBemoedigende teksten uit het hart van God, voor jou
Spreekt God vandaag nog? Ontdek het hier >

God is als een vader

Mijn geliefde kind,

Ik ben God. Laat Mij God zijn. Geef je aan Mij. Honderd procent. Geef je over aan Mij. En laat Mij God zijn. Laat Mij Vader zijn. Wees kind en laat Mij je Vader zijn.

Mijn hart gaat zo naar je uit.

Overal waar je gaat volg Ik jou, mijn kind. Ik weet alles wat je doet. Ik weet alles wat je denkt en Ik ben een en al liefde voor jou.

Waar je ook bent. Waar je ook staat. Wat je ook doet. Ik ben er. Of je nu ligt, of je nu wandelt, of je nu slaapt, of je nu werkt, of je nu handelt, of je nu rust... waar je ook bent:

Ik ben er! En Ik ben er in de volle liefde. In de volmaaktheid van mijn liefde.

Ontdek deze waarheid, mijn kind. Ontdek deze diepe waarheid: Ik ben altijd bij je. Altijd.

Lees het maar in Psalm 139:

'Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten, ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd.

U bent om me heen, u bent voor en achter me en uw hand ligt op mijn schouder.

Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blikken ontkomen? Klom ik op naar de hemel - u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk - u bent daar.

Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden.'

Ik hou van je, met een liefde die uitgaat naar jou.

Ik strek me uit naar jou. Ik beweeg om jou heen. Mijn Geest gaat uit naar jou, om bij jou te zijn. Ik wil je niet eens verlaten. Er is niets in Mij, dat jou wil verlaten. Niets. Het kan niet.

Handen van liefde

Je bent van Mij en Ik ben van jou. Jij bent in Mij en Ik ben in jou.

We zijn een. Zoals de Vader en Ik een zijn, zo zijn wij een. En dat zal voor eeuwig zo blijven. Niemand of niets kan jou scheiden van mijn liefde. Ik ben in jou en jij bent in Mij.

Zelfs al voel je je bedrukt. Zelfs al heb je angst. Zelfs al heb je moeiten. Luister naar wat mijn Woord zegt:

'De Heer is boven alles verheven, Hij woont in de hemel, voor altijd, zijn naam is heilige God. Hijzelf zegt: "Ik woon in de hemel, ongenaakbaar, maar ook bij wie verdrukt worden, bij wie gering zijn. Ik zal hen opbeuren en nieuwe moed geven."
(Jesaja 57:15)

Ik woon bij hen, die bedrukt zijn en die gebroken zijn.

Bij hen, die verbrijzeld zijn van hart. Bij hen die teneergedrukt zijn. In Psalm 34:19 staat:

'De Here is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest.'

Daar woon Ik, mijn kind.

Ik weersta hen die hoogmoedig zijn. Hen, die hun eigen naam hoog verheven willen zien. Hen weersta Ik. Maar zij die verbrijzeld zijn, zij die schuilen bij Mij, zij die alles van Mij verwachten, van hen is mijn Geest. Van hen is mijn kracht. Van hen is mijn Koninkrijk.

Alles in Mij houdt van jou.

Ik bemin je en Ik zal je nooit verlaten. Mijn woord spreekt erover, overvloedig, hoezeer Ik jou bemin. En hoe dicht Ik bij jou ben.

Ik verlaat jou nooit. Ik zou je niet kunnen verlaten, want mijn liefde gaat uit naar jou. Niets in Mij wil jou verlaten. Niets.

Ik bemin je mijn kind, ontdek het.

- Jezus Christus

LijnBijbelteksten

'Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de HERE, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.' (Deuteronomium 31:6)

'En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.' (Mattheus 28:20)

'Zoals een vader van zijn kinderen houdt,
zo houdt hij van wie hem vereren.' (Psalm 103:13)

LijnOntdek het geheim van een gelukkig leven...

Ontdek het belangrijkste wat er is in dit leven, de reden van je bestaan, de basis voor je leven, het geheim van geluk en kracht: de intense liefde van God voor jou.

Boek met bemoedigende tekstenJe weet in je verstand wel dat God van je houdt, maar... VOEL je het ook? Geloof je het ook met heel je hart? ervaar je het ten diepste toe?

Dit boek helpt je om Gods liefde heel diep tot je hart te laten doordringen. Je hoort God zelf spreken over zijn liefde voor jou. Deze woorden dringen door tot het diepst van je hart en kunnen je voorgoed veranderen. Ze helpen je de basis van je leven te veranderen, zodat je gaat leven vanuit de liefde van God. Daardoor wordt alles beter!

Bestel dit boek hier...

LijnDeel dit met anderen

Facebook Twitter GooglePlus Netlog

Of verspreid handmatig deze link:
http://www.real-life.nl/lifeletter/aanwezig.html

LijnSchrijf je gratis in!

Wil je bemoedigende teksten ontvangen? Schrijf je dan in:

 

 Informatie over LifeLetter

David SorensenLifeLetter wordt geschreven door David Sorensen. Hij is getrouwd met Renate Veldman en samen hebben ze vier prachtige kinderen: Shira, Shurdo, Joshua en Shekinah. Ze wonen in Nederland, op een gezellig boerderijtje.

David is de auteur van christelijke boeken als 'Gods hart voor jou', 'Zoveel hou Ik nou van jou', 'Meer liefde dan je denkt', 'Ervaar God' en 'Onzichtbare Liefde'. Hij ontwerpt de bekende christelijke posters en kaarten en is de maker van de website Real-Life.nl

David en Renate Sorensen organiseren conferenties onder de naam Sound of Heaven, waar mensen God diep ontmoeten en velen genezen en bevrijd worden. Meer info over deze samenkomsten SoundofHeaven.info