Gratis e-zine van Real Life
Geen intelligentie toegestaan!Een ontkrachting van diverse leugens van 's werelds
beroemdste atheist en evolutionist, Richard Dawkins.

Beste lezers,

Deze LifeLetter is iets heel anders dan jullie van me gewoon zijn.
Het is een weerlegging van twee leugens die door
de beroemdste atheist ter wereld - Richard Dawkins -
met veel vuur worden verkondigd.

Dawkins schreef een boek getiteld THE GOD DELUSION,
wat volgens hemzelf een frontale aanval op godsdienst is.
Het boek is enorm populair geworden, met meer dan
anderhalf miljoen exemplaren verkocht.

Wat me opvalt, als ik Dawkins hoor spreken,
is dat hij als een machinegeweer talloze leugens
met zoveel stelligheid verkondigt, dat mensen
onder de indruk komen en hem geloven.

Richard Dawkins zegt bijvoorbeeld glashard:
"Het geloof in God maakt mensen
dom en onnadenkend."

Hij beweert dat je geen vrije denker kunt zijn,
als je in een Intelligente Maker gelooft.

Een tweede leugen die hij met alle geweld
de wereld in blijft brengen, is dat er zoveel bewijzen zijn
voor de evolutietheorie dat niemand met gezond verstand
nog aan evolutie kan twijfelen.

Daarbij negeert hij heel bewust de werkelijkheid van
duizenden wetenschappers die de evolutietheorie
hardgrondig afwijzen, omdat ze ten eerste niet bewezen is
en ten tweede zelfs niet te bewijzen valt.

Het zijn pure leugens die hij
met zo'n zekerheid lanceert
dat velen zich erdoor laten vloeren.

Dat geloof in een Intellligente Maker mensen dom maakt
is zo ontzettend onwaar. Het is even absurd als zeggen
dat de zon mensen ijskoud maakt.

Het is immers zo dat het geloof in God
als kenmerkende uitwerking heeft,
dat je eindelijk eens echt durft na te denken
over de belangrijke dingen van het leven.

Het vraagt heel wat moed en eerlijkheid
om diep te durven nadenken over de mogelijkheid
dat er licht en duisternis is, een God en een Satan,
een hemel en hel, engelen en demonen,
zonde en schuld, oordeel en eeuwigheid.

De meeste mensen, en zeker ook intellectuelen (!),
zijn doodsbang om daar werkelijk over na te denken.
Daarom vluchten ze ervan weg en vallen ze mensen aan
die het wel durven.

Ze noemen het vrijheid van denken
om daar niet over na te denken
en noemen het bekrompen
als je er wel over nadenkt.

Besef je hoe OMGEKEERD dat is?
Het is juist VRIJ DENKEN om wel te kunnen denken
over de meest belangrijke zaken in het leven,
in plaats van je achter zogenaamde wetenschap te verschuilen
en te doen alsof het hogere niet bestaat.

Dat is pas bekrompen en beperkend
voor intellectuele ontwikkeling.
Laten we eerlijk zijn.

Datzelfde geldt voor de evolutietheorie.
Kritische vragen stellen over een theorie
die niet deugt, is voor velen zogezegd bekrompen
en religieus.

Alleen als je als een blinde meedoet
met wat de Darwinisten vertellen, ben je
een goede burger. Maar vragen stellen
en kritiek hebben is verboden.

Het klinkt voor sommigen wellicht overdreven,
maar ik nodig je uit om het zelf eens te gaan testen.
Schrijf eens een nuchter en helder artikel
over de onjuistheden van de evolutietheorie
en zoek eens een krant (geen christelijke)
die het wil publiceren...

Of zoek eens een seculiere uitgever die een boek
wil uitgeven dat de onjuistheid van Darwins
theorie aantoont... je zult het deksel op je neus krijgen!

Rara, wie zijn hier degenen die vrij denken beperken?

Wie zijn het die de massa eenzijdig informeren?
Wie zijn het die aan niets minder
dan goedkope indoctrinatie doen?


Geen inteligentie toegestaan!Er is een nieuwe film uitgekomen, met als titel:
EXPELLED - NO INTELLIGENCE ALLOWED.
(VERBANNEN - GEEN INTELLIGENTIE TOEGESTAAN)
Gemaakt door Ben Stein.

In deze film wordt op een humoristische maar ijzersterke wijze
aan de kaak gesteld dat topwetenschappers in Amerika
die door wetenschappelijk onderzoek tot het besef komen
dat de natuur door een Intellect ontworpen moet zijn,
door het Darwinistische machtsblok verbannen worden.

Deze wetenschappers verliezen hun baan,
komen op een zwarte lijst te staan, sommigen worden
zelfs gerechtelijk vervolgd, ze verliezen subsidies
voor hun onderzoeken, enz.

Alleen een wetenschapper die het openlijk
eens is met de evolutietheorie, maakt kans
op een geslaagde wetenschappelijke
loopbaan in Amerika.

Dat geldt echter niet alleen voor de Verenigde Staten.
Het is hier net zo, zoniet nog erger! Dat verklaart ook meteen
waarom de massa zo weinig weet van die duizenden
wetenschappers die evolutie verwerpen.
Ze worden niet aan het woord gelaten.
Hun mond word gesnoerd. Letterlijk!

Waar doet je dat aan denken? Aan een vrij land? Neen.
Aan een dictatuur, waar alleen de poppetjes
die op de maat stampen en het loflied op Darwin meejoelen,
mogen meedoen, en waar de WARE VRIJE DENKERS
een gevaar worden genoemd.

De ware vrije denkers zijn zij die zeggen:
laten we die richting uitgaan
die de bewijzen ons laten zien,
zelfs als dat een richting is die we liever niet inslaan.

Dat soort uitspraken zijn levensgevaarlijk voor
het internationale Darwinistische machtsblok dat de mensheid
wil vastzetten in het blinde denken van onbewijsbare evolutie.

Darwinisten, zoals Dawkins, zeggen iets heel anders:
het kan ons niet schelen wat de bewijzen zijn:
een intelligente ontwerper is simpelweg geen optie!
Daar denken we per definitie niet over na.

Zij zijn het dus die hun denken bewust blokkeren.
Niet diegenen die bereid zijn de bewijzen te volgen
waarheen ze ook mogen leiden!

Men zegt vaak dat godsdienst indoctrineert.
Maar weet je wel hoe sterk jij bent gehersenspoeld
door de intense propaganda van de evolutionistische bolwerken?
Je denken is heel sterk gevormd volgens
een duidelijk omlijnd patroon, door de media.

Je denkt dat je vrij bent, maar o wee
als je eens iets anders gaat denken
dan wat er in de populaire media
wordt verkondigd.

Het is zelfs zo dat een journalist niet eens de vrijheid heeft
om waarheid te schrijven in een krant. Als een journalist
eens een eerlijk artikel wil plaatsen over de vele ontdekkingen
in de wetenschap die evolutie keihard ontkrachten
en de bewijzen die wijzen op een Intelligente Ontwerper,
dan krijgt hij (of zij) meteen wind van voor.
De kans is groot dat die journalist stevig
op zijn vingers getikt word! Dat is wat in de film
EXPELLED aangeklaagd wordt.

Ikzelf heb eens een persbericht doorgestuurd
naar een nationale krant in Vlaanderen.
Het bericht was echt groot nieuws, want het ging over
vijfhonderd (!) wetenschappers die openlijk afstand deden
van de evolutietheorie, en die daarover
een schriftelijke verklaring lieten circuleren.

Ik had gehoopt dat de krant dit opzienbare nieuws zou plaatsen.
Weet je wat de boze reactie was van de hoofdredacteur?
"Wil je mij nooit meer zo'n onzin toesturen?"

Wat ik geleerd heb, is dat de media niet snel
iets zal laten zien wat onthult
dat de evolutietheorie niet klopt.

Wat wel vaak gebeurt, is dat men zogenaamde
nieuwe bewijzen voor evolutie groot uitsmeert in de media.
Als echter nadien blijkt dat het helemaal geen bewijzen waren,
moet je niet denken dat ze deze blunder rechtzetten.

Men wil je laten geloven dat het journaal objectief nieuws
uitzendt, maar veel van wat men uitzendt is niets anders
dan pure meningvorming. Men vormt jouw mening,
zonder dat je het door hebt.

Het is pas als je dat gaat inzien
en ZELF GAAT NADENKEN EN ONDERZOEKEN
dat je echt vrij kunt denken.

Dan leer je het verschil tussen werkelijke vrijheid
en de valse vrijheid die men verkondigt
(wat in werkelijkheid massa-indoctrinatie is).


Roep om inzichtWat de bekende en populaire Richard Dawkins zegt,
is daarom ronduit onwaar. God beperkt het vrije denken
helemaal niet, hij scherpt je geest juist
meer dan wie of wat ook! Hij haalt de kleppen
van je ogen weg en laat je helder zien.

Lees eens wat de Bijbel zegt, over het gebruiken
van je gezond verstand. Onderstaand is een citaat
uit het bijbelboek Spreuken, dat geschreven is
door de koning Salomo. Hij stond bekend
als de meest wijze man ter wereld.

B I J B E L C I T A A T

Wees op wijsheid gespitst,
probeer alles te doorzien.
Roep om inzicht,
vraag om scherpzinnigheid!

Zoek ernaar als was het zilver,
als ging het om een verborgen schat.
Dan zul je begrijpen wat het betekent:
ontzag te hebben voor de Heer;
dan zul je ontdekken wat het betekent:
God te leren kennen.

Want de Heer schenkt wijsheid,
van hem ontvangen we kennis en inzicht.

Hij is een steun voor wie rechtvaardig zijn,
een schild voor wie op rechte wegen gaan.
Wie het recht dienen,
neemt hij in bescherming,
wie hem trouw zijn, staat hij bij.

Mijn zoon, luister naar mij,
dan zul je begrijpen wat het betekent:
eerlijk te zijn, oprecht, rechtvaardig;
altijd zul je weten welke weg de juiste is.

Want de wijsheid zal in je hart wonen
en je kennis maakt je gelukkig.

Dan zullen bedachtzaamheid en inzicht
je beschermen, je behoeden
voor verkeerde stappen,
voor mensen die de waarheid verdraaien,
voor mensen die het rechte pad verlaten
en duistere wegen kiezen.
(Bijbelboek Spreuken 2:2-13)

Je ziet dat het zeker niet God is die mensen dom wil houden
of hun denken wil blokkeren. Hij roept je juist op om wijsheid
en inzicht na te jagen.

De vraag is echter: wil jij wel inzicht krijgen?
Of blijf je liever een domme volgeling
van denkers die ons willen blind houden?

Want om te weten wat waar is en wat niet
en om te weten of er een Maker is of niet,
moet je wel helemaal uit je veilige denkzones komen
en gaan onderzoeken waar de meeste mensen niet willen komen.

Echt vrij denken, echt scherp zijn van geest,
heeft veel meer te maken met eerlijkheid en moed,
dan je denkt.

Je kunt denken dat het heel dapper is om een berg te beklimmen
of wilde avonturen te beleven.

Maar wat werkelijke moed vraagt
is eerlijk zijn met de werkelijkheid.

Eerlijk durven kijken naar de feiten.
Waarheid zoeken en toestaan in je leven.

Daar moet je een ware held voor zijn!
En daar daag ik je toe uit.

Als laatste wil ik dit vermelden: wat typisch is
aan de duisternis, is dat het altijd leugen als waarheid voorschotelt,
en waarheid als een leugen bestempelt.
Zo lees je op de website van Richard Dawkins
dat het een OASE is van helder denken.

In werkelijkheid is het een donker hol,
vol leugens, bekrompenheid en dodelijke angst
voor de waarheid...

Hoe iemand zichzelf aanprijst is niet zo belangrijk.
Kijk naar wat er werkelijk IN HET HART zit.
Daar leer je veel meer van.


Dawkins verkondigt
geloof in aliens
De angst in het hart van Dawkins voor het bestaan van een God
die alles gemaakt heeft is zelfs zo groot, dat hij liever
de meest waanzinnige denkbeelden bedenkt,
dan te erkennen dat er een Intelligente Maker is.

Zo zegt hij in een interview (te zien op de film EXPELLED),
dat ALIENS de oorzaak zijn van het leven op aarde.
Aliens die ook door evolutie ontstaan zijn
en die het leven op onze planeet geplant hebben.

En dat noemt hij wetenschap???

Hier moet je eens bij stilstaan:
Dawkins, de wereldberoemde atheïst en doortrapte
evolutionist schreeuwt het uit in alle mogelijke media
dat het onwetenschappelijk is om
in een Intelligente Ontwerper te geloven.

En tegelijk zegt Dawkins dat hij gelooft
in buitenaardse wezens,
die het leven op aarde hebben veroorzaakt.

Wie is er hier eigenlijk onwetenschappelijk?
Wie is er hier eigenlijk absurd bezig?

Zo zie je maar dat het niet diegenen zijn die zichzelf
wijs noemen, die ook werkelijk wijs zijn.
En dat niet iedereen die schermt met wetenschap
uiteindelijk een ware wetenschapper blijkt te zijn.

Laat je niet in de luren leggen.
Doe zoals een ware onderzoeker zegt:

Ik ga daar waar de feiten op wijzen,
zelfs al is dat een richting die ik niet wil.

Zoek de werkelijkheid, de waarheid,
los van wat men vindt dat je moet denken.

Als je echt VRIJ wilt zijn, heb je de waarheid nodig.
Want de waarheid maakt je vrij, zei Jezus.

En dat is een realiteit. Geen religie.

Heel veel groetjes,
David Sorensen
Real Life - God is zoveel groter dan je denkt!
http://www.real-life.beDAWKINS GOD
Alister McGrath

In dit boek bestrijdt Alister McGrath de standpunten van evolutionist en atheïst Richard Dawkins. Met rationele argumenten weet hij Dawkins' theorieën te weerleggen. Zo is dit boek een speerpunt in de discussie over Intelligent Design.

- De evolutietheorie onder vuur
- Een fervente atheïst uitgedaagd
- In een stijl die kan worden begrepen
door lezers zonder wetenschappelijke
of religieuze achtergrond

Dit is het eerste weerwoord in boekvorm op de bijzonder populaire wetenschappelijke boeken van Richard Dawkins, zoals Het zelfzuchtige gen en De blinde horlogemaker. Dawkins is een van de meest spraakmakende atheisten die ook nog vijandig staat tegenover religie en geloof.

McGrath gaat in op Dawkins' belangrijkste ideeën, zoals het conflict tussen wetenschap en religie, de rol van het 'zelfzuchtige gen' in de evolutietheorie en hoe de wetenschap de wereld kan verklaren.

Op een briljante en vaak humoristische manier toont McGrath de onhoudbaarheid aan van Dawkins' standpunt.

Klik hier >>
FEITEN GENOEG,
DIE VOOR EEN SCHEPPER PLEITEN
Lee Strobel

Het verbaast wetenschappers steeds meer hoe ongelofelijk complex het heelal in elkaar zit. En de piepkleine menselijke cel? Onder de microscoop lijkt die wel een heelal op zich.

De twijfel groeit of dit alles door louter toeval is ontstaan. Zou er niet een andere oorzaak zijn?

Voormalig rechtbankjournalist Lee Strobel ging op onderzoek uit en ondervroeg een aantal vooraanstaande wetenschappers. Hij wilde weten hoe sterk de argumenten zijn voor het geloof in toeval en evolutie. En voor het geloof in een Schepper die alles schiep uit niets. Strobel verzamelde informatie op het gebied van de kosmologie, de natuurkunde, de astronomie, de biologie, het DNA en het menselijk bewustzijn.

Terwijl hij de wetenschappers lastige vragen stelde, viel Strobel van de ene verbazing in de andere. De feiten die voor een Schepper pleiten, zijn overweldigend. Hoe meer de wetenschap vordert, hoe onwaarschijnlijker de theorie wordt dat het leven per toeval is ontstaan.

Zullen de feiten ook ons overtuigen, die zo lang een ander verhaal hebben gehoord?

Klik hier >>
EXPELLED - NO INTELLIGENCE ALLOWED
Ben Stein

Je kunt deze DVD bestellen op Amazon.co.uk maar je moet wel een regiovrije DVD-speler hebben. De fim is immers nog niet in Europees formaat gelanceerd.

Je kunt de meeste DVD spelers ook zelf regiovrij maken. Het regiovrij maken van een DVD speler is een fluitje van een cent. Op internet vind je hoe het in zijn werk gaat. Zoek gewoon op de zoekwoorden: 'DVD speler regiovrij.'
Veel succes!


Klik hier >>
Vind je LifeLetter IETS waard?
Ben je dan ook bereid er een abonnementje voor te betalen,
zodat we het kunnen blijven doen?

Klik hier als je LifeLetter iets waard vind >>

Alvast hartelijk dank!