Gratis e-zine van Real Life
Laat het oude los en volg de liefde(Dit is een profetisch woord. Dat wil zeggen:
het is niet bedacht door een mens,
het is ingegeven door de Geest van God.)

Ik ken je door en door.
Ik begrijp je ook door en door.
En daarom kun je bij Mij komen
met al je vragen, met al je worstelingen.

Ik weet het toch.
Je hoeft me niets uit te leggen.
Ik begrijp je volkomen.

Ik weet hoe je in elkaar zit.
Ik ken je gedachten.
En Ik ken je gevoelens.

Ik heb je zelf gemaakt.
Omdat Ik je gemaakt heb,
weet Ik ook hoe je denkt.
En waarom je zo denkt.

Mijn liefde is het antwoord op je vragen.
Mijn liefde die zoveel groter is
dan je ooit kunt begrijpen.

En Ik zal je een diepe openbaring geven
van mijn liefde.

Denk daarom niet te veel zelf na.
Want jouw gedachten zijn soms zo druk.
En je gedachten worden soms zo geleid
door invloeden van jezelf.

Ik zal jou onderwijzen.
Ik zal jou de weg tonen.
Ik zal je rust geven.

Maar vertrouw gewoon op Mij.
Ik weet wie je bent.
Ik weet hoe je denkt.
Ik weet wat je voelt.

Ik weet het allemaal,
dus als je Mij vertrouwt,
als je werkelijk alles durft los te laten
en als je Mij vertrouwt, dan zul je
een liefde gaan ontdekken die zo groot is,
dat het je angst zal wegnemen.

Een liefde die sterker is dan de dood.
Een liefde die sterker is dan wat je ooit kunt beseffen.

Ik BEN liefde.
ALs je Mij ziet, zie je ogen vol liefde.

Daarom is elke gedachte, die jou wijsmaakt
dat Ik niet van jou houd, een leugen.
Want Ik ben liefde.
Daarom is elke gedachte, elk gevoel,
dat jou wil vertellen dat Ik er niet ben voor jou,
een leugen.

Ik ben je Vader.
Ik ben het die jou gemaakt heeft.
Ik ben jouw Maker.

Ik heb een weg voor jou.
Een weg die zoveel mooier is
dan je zelf ooit kunt bedenken.

Ik wil je op deze weg leiden.
Ik wil je verder brengen.
Ik wil je hogerop krijgen.

Als je Mij durft te vertrouwen.
Als je je durft te laten leiden door mijn Woord,
als je je durft te laten leiden
door wat Ik in mijn Woord tot je zeg
en wat mijn Geest in je hart legt,
dan zul je zien dat mijn Woord betrouwbaar is.

Dan zul je zien dat mijn beloften waar zijn.
Dan zul je zien dat Ik een Vader ben vol liefde.

Durf Mij te vertrouwen.
Durf je leven in mijn handen te leggen.
Durf alles los te laten
en als een kind naar Mij te kijken.

Ik ben het antwoord op je vragen.
Ik ben het. Niet wat jij denkt.
Niet wat jij probeert uit te vissen.

B I J B E L C I T A A T

Kom tot Mij, allen
die vermoeid en belast zijn.
Allen die zo druk zijn en zo chaotisch.
Kom bij Mij en Ik zal je rust geven.
(Mattheus 11:28)

Dat wil Ik je onderwijzen, mijn kind.
Rust in Mij.
Laat je gedachten maar gewoon tot rust komen.
Laat je denken maar los.
Want Ik ben jouw Antwoord.
Niet wat je denkt.

Ik ben je Antwoord.

Ik BEN en Ik zal je helpen.
Ik ben er voor jou.
Ik spreek tot jou en Ik heb een plan met jouw leven.

Ik heb een weg voor jou, die zoveel hoger is.
Een weg die zoveel mooier is.
Een weg waarin je werkelijk Mij zult ontdekken.

Ik heb je niet bedoeld om altijd maar rond te dolen.
Je bent geen schaapje die zelf
moet zoeken naar het gras.
Je bent geen schaapje die moet rondzoeken
waar er een beetje groen gras is.

Ik wil jou leiden als een Herder, zegt Jezus.

Ik wil je leven zo besturen,
Ik wil je zo richting geven,
dat je nooit meer zelf zult hoeven zoeken
naar helder water of naar heerlijk fris groen.

Als je Mij vertrouwt,
zul je veel vreugde kennen in je leven.
Want Ik ben vreugde.

Als je Mij werkelijk zoekt
zonder vast te houden aan het oude,
zonder vast te houden aan wat anderen je aanbieden,
maar als je werkelijk Mij centraal stelt,
als je werkelijk mijn wil zoekt,
als je je hart laat uitgaan om Mij te kennen,
dan zul je veel vreugde kennen.

Want Ik ben de God die vreugde geeft.

Zelfs al ga je door een tijd
van ontmoediging en worsteling...
Zelfs al heb je tegenslagen,
zelfs al denk je dat alles tegenzit,
dat het niet gaat zoals je gedacht had.

Zelfs al denk je dat het leven jou niet meer wil...
Al denk je dat je uitgeschopt wordt...
Al denk je dat je niet veel waard bent....

Als je Mij centraal stelt;
als je je hart laat uitgaan om Mij te kennen,
dan zul je vreugde ontvangen.

Want Ik geef vreugde in de diepste duisternis.

Ik kan je vreugde geven,
zelfs al heb je pijn in je innerlijk.
Ik kan je troosten met een vreugde
die alles te boven gaat.

Als je Mij centraal stelt,
als je Mij vertrouwt.
Als je loslaat wat je zo wil vasthouden.
Als jij het loslaat, als je Mij
tot je nummer één maakt,
dan zul je vreugde kennen.


Kijk niet achterom!Als je God zou zien, zou je overdonderd zijn door de liefde.
Zou je weggespoeld worden door de schoonheid.

God wil dat we Hem leren kennen.
Hij wil dat je Hem echt gaat ontmoeten.

Hij heeft je niet bedoeld om rond te dolen,
om alsmaar te zoeken, om alsmaar
op verschillende wegen te gaan.

Hij wil dat je werkelijk Hem leert kennen.
Hij is je antwoord.
Hij is de Alpha en de Omega.
Het begin en het einde.
Hij zal je verlangens vervullen.

Als je Jezus werkelijk volgt,
als je luistert naar de woorden van Jezus,
als je niet vasthoudt aan vroeger,
als je je niet laat wijsmaken
wat andere geesten in de wereld willen zeggen,
maar als je werkelijk luistert
naar de woorden van Jezus,
dan zul je merken dat Hij je rust zal geven.

Dan zul je veel vreugde kennen,
want Hij heeft een plan met je leven.

Maar Hij wil werkelijk vertrouwen.
Hij wil dat je durft los te laten.
Hij wil dat je werkelijk Hem durft te vertrouwen.

Dat je kijkt naar Hem.
Dat je niet achterom kijkt.
Dat je niet luistert naar die of die of die stem,
maar dat je werkelijk Hem zoekt en Hem vertrouwt.

Hij is de Raadsman.
De Bijbel noemt Jezus de Raadsman.
Hij is Degene die jou raad zal geven
op de juiste tijd.

Hij zal je de juiste weg tonen.
Hij kent jou.
Hij is bij jou en Hij begrijpt jou.

Dus als je alles loslaat
en je durft Hem te vertrouwen,
dan zul je merken dat zijn liefde
oneindig groot is voor jou.

We hebben allemaal ons verleden
en onze achtergrond, maar God wil
dat je niet achterom kijkt.

Laat je niet bezighouden door het verleden.
Laat je niet afleiden.


Jezus toont je de wegIk ben jouw Leidsman.
Ik ben jouw Herder.
Ik zal de weg tonen.
Ik zal de weg banen voor jou.

Als je Mij centraal zet
dan zal de weg stap voor stap,
steeds opnieuw aan jou getoond worden.

Want Ik heb een plan met je leven.

Ik heb een mooie weg voor je.
Een weg waarop je werkelijk Mij zult kennen
en waarop je Mij zult bekend maken aan anderen.

Maar Ik vraag dat je loslaat.
Dat je werkelijk Mij als Leidsman gaat stellen.
Niet wat mensen zeggen over Mij.
Maar wat er in mijn Woord opgeschreven staat over Mij.


Want Ik heb een getuigenis laten opschrijven over Mij.
Een betrouwbaar woord. Een betrouwbaar getuigenis,
wat je kunt vinden in de Bijbel.

Ik heb ervoor gezorgd dat je Mij kunt kennen.

Ik heb Me niet verborgen voor de mensheid.
Ik heb mijn Woord gegeven, dat je richting geeft.
En dat jou leidt naar Mij.
Dat jou toont wie Ik ben.
Dat je antwoord geeft op je vragen.

Dus durf te kijken naar Mij.
Durf los te laten.
En durf Mij te vertrouwen.

Want Ik zal je geven wat je nodig hebt.
Ik zal je geven waar je naar smacht.
Ik zal je die rust en die vreugde geven.
Want Ik heb een plan met je leven.

En Ik heb meer voor je in petto
dan je ooit kunt denken.

Ik heb een veel hogere weg.
Een heel andere weg, dan wat je vroeger
ooit hebt gekend.

Ik ben de Bron van al wat goed is.
Ik ben de Gever van alles
wat werkelijk vreugde schenkt.

Je hemelse Vader en Jezus Christus,
door de heilige Geest.

ONZICHTBARE LIEFDE
Ontdek de meest fascinerende
realiteit die er is!
David Sorensen (auteur van LifeLetter)

'Ik geloof niet in God,
want ik zie Hem niet!'
Dat is een kreet die velen gebruiken
om het bestaan van God te ontkennen.
'Onzin!' zegt David Sorensen.
'Natuurlijk kun je God niet zien.
Hij is immers van een
veel hogere dimensie dan wij.

Maar je kunt wel zien wat Hij doet.
En je kunt Hem ervaren!'

Een jong, dynamisch en bijbels
gefundeerd boekje dat aan de hand
van vele prachtige, levensechte
voorbeelden aantoont dat God
een levende werkelijkheid is.

Een stevige stimulans voor je geloof.
Ideaal om uit te delen.

Prachtig vormgegeven
en voorzien van originele illustraties.

Klik hier >>
Naar de homepage van Real Life >>


UITSCHRIJVEN?
Ga naar onze website vul je emaildres in
waarop je LifeLetter ontvangt en klik op 'afmelden'.