Gratis e-zine van Real Life
Je bent
Gods geliefde kind!!!God heeft zoveel voor je in petto.
Ik wou dat je het kon zien.

Hoe meer ik God leer kennen,
hoe groter mijn verbazing en dankbaarheid is.
Ik sta echt elke dag weer verwonderd...
En dat zijn geen loze woorden. Ik meen het!

Je bent niet zomaar een mens.
Je bent niet zomaar een wezen dat uit vlees en bloed bestaat,
dat kan voelen, denken en emoties ervaren.

Je bent een kind van God!
Uitermate geliefd en kostbaar.

Dat is zo onvoorstelbaar mooi.
Het is veel krachtiger dan je nu wellicht beseft.
Daarom schreef de apostel Johannes recht vanuit zijn hart
over deze waarheid:

"Bedenk toch hoe groot de liefde is
die de Vader ons heeft geschonken!
Wij worden kinderen van God genoemd,
en dat zijn we ook."
(1 Johannes 3:1)

Ik wil je aanmoedigen om
een diepe duik te nemen
in de liefde van je hemelse Vader.

Hij heeft zoveel MEER (!!!) voor je,
dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden.

Je bent een KIND van de almachtige!
Als je je leven echt aan Jezus Christus hebt gegeven,
dan zegt de Bijbel dat je een KIND van God bent geworden.
Dan ben je een geliefde van de almachtige.
Een beminde van de allerhoogste.
Een kostbaar kind van God...

Dat is de realiteit van het leven.
Dat is de grootste waarheid die je kunt ontdekken.
God is je Vader.

Hij houdt van je!
Hij houdt van je!
Hij houdt van je!!!!!!!

Lees het maar eens goed in de Bijbel.
Hij is vol liefde en bewogenheid voor je.

"Onmetelijk is zijn goedheid voor wie hem vereren,
onmetelijk als de hemel.
Hij neemt de zonden van ons weg
en werpt ze ver van ons,
zover als het oosten is van het westen.

Zoals een vader van zijn kinderen houdt,
zo houdt hij van wie hem vereren.

Hij kent onze broosheid,
hij weet dat wij maar stof zijn."
(Psalm 103: 11-14)

God is een Vader, die je wonden wil genezen
en je hart wil vullen. Wist je dat?
Hij ziet natuurlijk je fouten.
Maar Hij wil je vrijmaken van de dingen die je aanzetten
tot verkeerde keuzes en Hij wil je helpen
om in zijn liefde te gaan leven.

Want zijn gedachten over je zijn vol liefde.
Liefde die wil herstellen wat gebroken is
in je hart en je leven.

God is er. Om je te leiden.
Om je te versterken. Om je hoop te geven.

Strek toch je hart elke dag uit naar HEM,
die alle liefde van het heelal heeft en nog veel MEER!
Hij IS liefde. Hij wil je hart vullen met zichzelf.
Hij wil je door en door onderdompelen in zijn liefde.
Dat is je bestemming. NIETS ANDERS.

Dat is de voornaamste reden dat Jezus Christus
naar de wereld kwam. Hij is God, die mens werd
en die onder ons heeft gewoond, om ons te laten zien
dat God een Vader is, die van de mensen houdt
en die ons wil herstellen. Die leven wil geven.
Die vergeving geeft aan zij die hun fouten kunnen inzien
en die vrijheid geeft aan hen die gebonden zijn door duisternis.

Wil je Hem?
Lees dan elke dag in het evangelie over Jezus.

Lees de boeken van het Nieuwe Testament
en breng in praktijk wat je daar leest.
(
Heb je geen Bijbel? Ga dan naar onze LifeShop.)

Neem tijd om de Vader te ontdekken die je zo zoekt.
Al besef je het niet: elk mens heeft God nodig.
Hij is onze Vader.

Al denk je dat je leven zonder God ook wel OK is,
toch zoek je onbewust naar de liefde, de warmte
en de hulp die alleen God je kan geven.

Jezus Christus is naar de wereld gekomen -
God in de gedaante van een mens - om je te tonen
dat er een deur is die openstaat voor jou.
De deur naar het hart van de hemelse Vader.

Hij is er voor JOU.

Laat je niet tegenhouden, maar kom gewoon. Elke dag.
Laat je hart elke dag gevuld worden met de liefde van God,
die Jezus je wil geven. Laat je denken veranderd worden,
door te lezen in de Bijbel. Ontdek hoe liefdevol,
groot en goed God is.

Hij is er voor jou! Echt waar.

Lees de Bijbel. Neem tijd om te drinken van de bron
die echt leven geeft.

Want God is de bron. Hij is de gever van alles
wat je innerlijk bevredigt. Hij misleidt je niet
met lege reclamepraatjes. Hij is de maker van het leven.
Hij is de maker van het goede.

Hij is God en Hij is goed!

Kies elke dag voor Hem. Kies elke dag om je hart
en je leven te laten vullen door HEM!
Hij is er voor je.

God is je VADER!!!!!
Weet je wat dat betekent?

Neem tijd om dat besef tot je door te laten dringen.
Hieronder lees je enkele woorden die de Geest van God
me spontaan geeft, voor jou. Lees ze, noteer ze, hou ze vast.
Laat de waarheid van Gods liefde je leven veranderen.
Dat is je doel!

"Ik ben er voor jou, zegt God.
Ik heb je lief, mijn kind. Ik heb je lief.
Meer dan je denkt. Durf je hart te openen voor MIJ.
Durf jezelf te geven aan MIJ.

Ik wil je leiden naar de vrede die je zo nodig hebt,
rust in je hart, die je zal genezen.
Laat je hart tot rust komen in MIJ.

Ik ken je en Ik begrijp je.
Ik weet wat er aan de hand is in je leven.
Ik ken je en Ik heb je lief.

Rust maar in Mij. Ik zal je helpen.
Laat je gedachten maar tot rust komen in MIJ, zegt God.

Ik zal je vrede geven.

Laat alles los wat je zo bezighoudt
en neem tijd om bij MIJ te komen.
Ik zal het doen.

Ik zal je vrede geven,
als je de tijd neemt om tot rust te komen in mijn liefde."

Je hemelse Vader.Lees meer over Gods liefde in de Bijbel,
Gods unieke BOEK VOOR JOU!!!
HIER vind je nieuwe Bijbels, in hedendaags Nederlands.
Veel leesplezier!

TIP voor jou!

LIEFDE ZONDER GRENZEN

In onze LifeShop vind je
enkele zeer goede CD's,
die je vertellen over Jezus en Gods liefde.

Neem eens de tijd de Cd's te beluisteren.
God spreekt erdoorheen om je hart te veranderen.

Hij wil je tonen hoe geliefd je bent.
Veel meer dan je nu beseft!


Klik hier >>MIJN GELIEFDE KIND

God is een Vader die spreekt
tot zijn kinderen. Dat ervaar je in dit boek.
Het bevat woorden, die de Geest van God
uit het hart van de Vader
tot zijn geliefde kinderen spreekt.

Dit boek brengt diepe genezing,
hoop, troost en kracht.

Toen de auteur, Colin Urquhart,
een aantal jaren geleden
'Mijn geliefde kind' schreef,
heeft dit boek vervolgens de levens
van talrijke christenen
op een diepe manier aangeraakt.

Velen kwamen tijdens het lezen
tot besef, dat de Vader wel degelijk
rechtstreeks tot hen sprak;
al die tijd had Hij niet gezwegen,
maar hadden ze Zijn stem gewoonweg
niet herkend.

Lees hoe de Vader Zijn kinderen
op een liefdevolle wijze bemoedigt;
ervaar hoe Hij je bemoedigt.

Geef het boek door aan anderen, als geschenk.
Het zal hun leven veranderen!

Klik hier >>
Naar de homepage van Real Life >>