Naar de homepage van Real Life >>
God brandt van liefde voor jou(Her)ontdek de meest belangrijke waarheid die er is!
Het geeft rust, genezing en bevrijding.
Je kunt deze posters bestellen, als je wilt. Klik hier >>

Denk je dat je leven niet belangrijk is?
Denk je dat jij niet van tel bent?
Denk je dat je niet veel voorstelt?
Dan is het tijd dat je Gods liefde gaat ontdekken!

Want jij bent voor God ontzettend belangrijk.

Denk eens aan de liefde die God heeft,
die ervoor gezorgd heeft dat Hij mens geworden is
en de gruwelijke lijdensweg heeft afgelegd,
naar het verschrikkelijke marteltuig het KRUIS?

Denk je dat God zoiets ongelooflijks zou doen,
als Hij kil, afstandelijk, hard en boos was?

Denk je dat God zijn leven als Mens
zou geven voor iemand die Hij niet liefheeft?

Wie zou zoiets doen? Wie zou zijn leven
op zo'n gruwelijke manier vrijwillig
afleggen?

Je moet goed beseffen dat Jezus Christus immers
niet tegen zijn wil vermoord is!

Hij zei nadrukkelijk,
vlak voordat hij gekruisigd zou worden:

B I J B E L C I T A A T

"Niemand neemt mijn leven van mij af.
Ik geef mijn leven uit eigen vrije wil.
Ik heb de macht om het te geven
en ik heb de macht om het terug te nemen."
Johannes 10:18

Hij is de Zoon van God. Hij kon zijn leven redden, als Hij wilde.
Maar Hij legde het zelf af. Bewust en vrijwillig.

Ik heb mijn leven afgelegd, om jou te redden,
zegt Jezus tegen jou.

Ik ben mens geworden om jouw lijden te dragen.
Om jouw pijn op me te nemen.

Jij hoeft niet de weg naar het kruis
en de dood af te leggen.

Die weg heb IK VOOR JOU AFLEGED.

Ik ben het offer dat de zonden van de wereld wegneemt!

Ik heb het gedragen VOOR JOU!!

Jij hoeft niet te denken dat je het zelf moet doen.

Je moet niet in een goed blaadje komen bij de Vader,
door je inspanningen.

Jij moet niet denken dat je de weg van pijn
en ellende moet afleggen.

Ik ben die weg gegaan, voor jou,
zegt Jezus Christus.


Jezus is de Goede HerderWeet je wat een herder doet
met een schaap dat pijn heeft?

Hij neemt het voorzichtig
in zijn armen, Hij tilt het op
en Hij draagt het.

Maar je moet je wel
laten dragen door
de Goede Herder.

Dat wil zeggen:
vertrouw Hem.

Laat je zorgen en angsten
en boosheid los.

Geef het aan Hem.
Laat Hem je leiden
naar rustige wateren
en groene weiden.


Hij wil je leiden naar zijn rust en vrede.
Naar ontspanningen vertrouwen.

Om het met een bekend bijbelvers te zeggen:

B I J B E L C I T A A T

"Werp al uw zorgen op Hem.
Hij zorgt voor u."
1 Petrus 5:7

Jij moet niet denken dat je de weg
naar de stal zelf moet afleggen.
Dat je heel hard je best moet doen.
Dat het van jouw hevige geestelijke inzet afhangt.

Jezus zegt:

Ik draag je erheen.

Ik ben gekomen voor jou.

Ik ben afgedaald voor jou.

Ik ben mens geworden.

Ik heb de lange weg van de hemel naar de aarde
en van de stal naar het kruis afgelegd.

Ik heb de pijn gedragen.

Ik heb de weg naar het kruis afgelegd,
zodat jij de weg naar het hart van de Vader
zou kunnen afleggen.

En die weg is een weg van
overgave, vertrouwen en dankbaarheid

Dankbaarheid voor de liefde die mens is geworden
en die onder ons is gekomen, om ons te redden
uit onze zonden en verlorenheid.

Dankbaarheid dat Jezus de straf voor jouw fouten heeft gedragen,
zodat jij vergeven en bevrijd kunt worden.

Dankbaarheid omdat God zichzelf heeft opgeofferd
om jou tot een geliefd en gekoesterd KIND VAN GOD TE MAKEN.

Dit zegt de evangelist Johannes
over de komst van Jezus Christus in de wereld:

B I J B E L C I T A A T

"Het licht schijnt in de duisternis
en de duisternis heeft het
niet kunnen doven.
(...)
Het Woord was in de wereld;
de wereld is door hem ontstaan
en toch kende de wereld hem niet.
Hij kwam naar zijn eigen domein,
maar zijn eigen volk aanvaardde hem niet.

Maar aan wie hem aanvaardden
en in hem geloofden,
heeft hij het recht gegeven
kinderen van God te worden.
"
Johannes 1:5, 10-12


Als jij de reddende, bevrijdende, genezende
waarheid van Jezus aanvaardt
dan geeft God je de mogelijkheid om ZIJN KIND te worden!

Een kind is geen knecht.
Een kind is geliefd en gekoesterd.
Een kind is aanvaard en gewaardeerd.
Een kind is gezegend.

Zelfs al maakt het soms serieuze blunders!

Ik (David) hou van mijn zoontje, Shurdo.
Hij is een prachtig kereltje van een jaartje jong.

Ik koester hem in mijn armen.
Ik bescherm hem en ik geniet van hem.

Hij kan niets presteren om mijn liefde te winnen.
Gewoon, het feit dat hij mijn kindje is,
is de reden dat ik van hem hou.

Ook al doet hij dingetjes die hij niet mag doen.
Hij blijft mijn kostbare kindje!

De liefde die God voor ons heeft, als volmaakte Vader,
is nog zoveel dieper en groter! Hij weet hoe zwak
en broos we zijn. Hij is vol begrip,
als we Hem toestaan onze Vader te zijn.

Hij neemt het op voor ons!

Weet je wat de Bijbel zegt?
Dit moet je even goed in je hart prenten.
Schrijf het op een blad en hang dat boven je bed.
Het is waarheid die je denken vernieuwt
en je hoop en verwachting geeft.

De Bijbel zegt over Gods hart het volgende:

B I J B E L C I T A A T

"Wat valt er nog te zeggen?
Als God VOOR ons is,
wie kan dan tegen ons zijn?

Hij heeft zijn eigen Zoon niet gespaard,
maar hem uitgeleverd om ons te redden.

Als hij zelfs zijn Zoon heeft gegeven,
zal hij ons al het andere dan ook niet geven?

God heeft ons uitgekozen;
wie zal ons dan beschuldigen?

God verklaart ons onschuldig;
wie zal ons dan veroordelen?

Christus is gestorven, meer nog,
hij is opgewekt uit de dood
en zit nu aan de rechterhand van God.
Hij pleit voor ons.

Wie kan ons scheiden van Christus,
die ons liefheeft?"

Romeinen 8:31-35

Denk niet dat God je vijand is.
God is gekomen voor jou!
Niet alleen voor die ander, voor die man of vrouw
die je zo geestelijk vind.

Hij kwam voor... jou!Niet om je af te wijzen.
Niet om het je moeilijk te maken.

Maar om je als een Goede Herder te dragen,
naar de veilige warmte en verzorging
van zijn beschutting.

Hij is de Herder die leven geeft
en wel in overvloed.Ontvang Gods verlossingVergeef jezelf...

Denk niet dat je te slecht bent.
Denk niet dat jij te min bent.
Denk niet dat het niet voor jou is.

Je bent geen hopeloos geval.
Je bent niet te erg.

God is gekomen voor jou...

Vergeef daarom jezelf alsjeblieft.
Hou je verleden en je fouten niet vast.
God vergeeft je.

Vergeef jezelf!
Ik herhaal het omdat je het echt mag ontvangen.
Doe de deur van je schuld open,
want Jezus heeft het slot verbroken.

Hij is je Verlosser.
Hij vergeeft je werkelijk.

Durf jij dat te geloven?
Duf jij je hart wijd te openen?
Durf jij de pijn aan Hem te geven?
Durf jij Hem te vertrouwen?

Hij is de volmaakt Herder en Bewaarder.
HIJ kan goed voor je zorgen.

Je mag Hem je hart en je leven toevertrouwen.
Hij is de Herder van je ziel, zegt de Bijbel.

Rust in Hem.
Dank Hem.

Meer dan je voelt of ziet.
Meer dan je denkt.
Heel veel groetjes,

David Sorensen
Real Life - God houdt MEER van je dan je denkt!
http://www.real-life.nl


Tip: Gods vaderhartIn onze LifeShop hebben we diverse boeken over Gods vaderhart.
Neem eens een kijkje en koop eens een genezend boek
voor jezelf en anderen.

Dit is alvast een aanrader:

Nader tot de Vader
Intimiteit met God
John Bevere
Elk mens zoekt naar
warmte, acceptatie,
veiligheid en ontplooiing,
kortom naar intimiteit.

John Bevere legt uit
hoe we dagelijks
intimiteit met God
kunnen ervaren.

Moeten wordt mogen.
Plicht wordt verlangen.
Wet wordt genade.
Inspanning verandert
in spontaniteit.
Weerstand verandert
in vergeving.

John Bevere is een zeer gewaardeerd
internationaal bijbelleraar.

Bestel dit boek >>
Naar de homepage van Real Life >>