profeten, valse profeten, profeet, profeteren, wat is een profeet, stem van god, gods woord, god, jezus christus, geest van god, david sorensen

Gods vuur zal de
hele aarde zuiveren

Lijn
Wat is een valse profeet?
Beste lezer,

een vriend van me, Tjarko Evenboer, schreef een reactie op de LifeLetter over valse profeten (die je hier kunt lezen). Ik proef de Geest van God in zijn woorden en wil het met jullie delen.

Lees het aandachtig door en vraag de Geest van God je te helpen begrijpen wat Hij je wil leren.

Veel zegen!
D
avid Sorensen

Lijn
Ik las zonet je stuk over valse profeten.

Zo herkenbaar, hoe de echte profeten die met het vuur van God spreken, in gemeentes worden gestenigd, terwijl de profeten op de grote podiums vaak profeteren in lijn met het systeem. We hebben dat zo vaak meegemaakt...

Ik moest ook aan deze tekst denken:

"Want zie, de HEERE zal komen in VUUR,
en Zijn strijdwagens zullen komen als een WERVELWIND, om in grimmigheid Zijn toorn te laten gelden, Zijn bestraffing in vlammen van vuur.

Want met VUUR en met Zijn ZWAARD zal de HEERE een rechtszaak voeren met alle vlees."
(Jesaja 66:15,16)

Gods strijd is een strijd tegen het VLEES -
tegen al het aardse, zondige, menselijke.

En Hij voert die strijd met zijn VUUR (Geest) en met zijn ZWAARD (gesproken Woord).

We vergeten vaak dat bovenstaande tekst ook een aankondiging is van de uitstorting van de Geest. Want DOOR de doop met vuur is Gods oordeel begonnen in het huis van God, om het te zuiveren. Johannes zei:

"Ik doop u wel met water tot bekering,
maar Hij die na mij komt, (...)
Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.

Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer
grondig reinigen en Zijn tarwe in de schuur
verzamelen en Hij zal het kaf
met onuitblusbaar vuur verbranden."
(Matteus 3:11, 12)

Dat tweede deel van de tekst wordt vaak vergeten.

De doop in de Geest heeft als doel dat God
onze dorsvloeren wil zuiveren en reinigen!

God heeft aangekondigd dat Hij zijn Geest zal uitstorten op ALLE VLEES. Dus niet alleen op de 'eerstelingen' (de Gemeente), maar vanuit de Gemeente op alle volken en natiën.

Ik begin steeds sterker te zien, dat Gods heilsplan een plan van schifting is, door vuur. De schifting begint in het huis Gods, door het vuur van de Geest van God (1 Petr 4:17). Vanuit de Gemeente moet het door alle natiën gaan.

Uiteindelijk moet het verterende vuur de hele wereld vullen, en overal de goddeloosheid uitbannen.

Dat is wat de Bijbel noemt de Dag des Heren, het moment dat er geen vluchten meer is voor het vuur van God.

En de groep die dán nog overblijft en de zonde lief blijft hebben, zal (of ze het willen of niet) in de poel van verterend vuur gaan.

Al deze Bijbelse verwijzingen gaan over één en hetzelfde vuur: het brandende vuur van Gods heiligheid!

Ik ben tot de overtuiging gekomen dat we de eindtijd moeten zien als een climax in de wereldwijde schifting... Als je de Bijbel met die bril leest, vallen tientallen teksten over de eindtijd ook op hun plek. Ze spreken allemaal over fases van schifting: eerst het volk van God, dan de wereld.

Bijna alle OT-profeten spraken over 'oordeel' als een proces van wereldwijde zuivering door vuur.

En dit tijdperk van zuivering brak aan toen het Licht in de wereld verscheen.

De OT profeten verwezen naar de komst van Christus als HET moment dat de zonde uitgebannen zou worden van de planeet! Maar dat is een proces van eeuwen, van toenemend vuur en toenemende zuivering, vergelijkbaar met de opkomende Zon!

Tjarko Evenboer

Durf je dit woord te delen?
Lijn

Facebook Twitter GooglePlus

Of verspreid handmatig deze link:
http://www.real-life.nl/13/vuur-oordeel.html

Hartelijk dank voor je hulp
om Gods woorden te verspreiden!

Christelijke site over God, de Bijbel, geloof, religie en godsdienst, Jezus Christus en de heilige Geest. Met online bijbelstudies en bijbel teksten, christelijke gedichten, bijbels onderwijs, boeken, muziek en preken.

David SorensenLifeLetter wordt geschreven door David Sorensen. Hij is getrouwd met Renate en samen hebben ze drie prachtige kinderen. Ze wonen in Nederland.

David is de auteur van boeken als 'Gods hart voor jou', 'Zoveel hou Ik nou van jou', 'Meer liefde dan je denkt', 'Ervaar God', 'Onzichtbare Liefde'.

Meer info: Godisecht.com


Christelijke site over God, de Bijbel, geloof, religie en godsdienst, Jezus Christus en de heilige Geest. Met online bijbelstudies en bijbel teksten, christelijke gedichten, bijbels onderwijs, boeken, muziek en preken.
Informatie over je inschrijving:
Je ontvangt Life Magazine, omdat jijzelf of iemand anders jou hiervoor heeft opgegeven, via de website godisecht.com (real-life.nl)
Wil je je emailadres wijzigen? Dat kan hier.
Wil je je uitschrijven? Klik dan hier.

Onder