profeten, valse profeten, profeet, profeteren, wat is een profeet, stem van god, gods woord, god, jezus christus, geest van god, david sorensen

Ben je een valse profeet?
Of spreek je de volle waarheid?

Lijn
Wat is een valse profeet?
Beste lezer,

Het is heel prettig om gemuilkorfd te zijn, weet je dat? Als je een muilkorf draagt, ben je veilig en is nooit iemand boos op je. Het is veel makkelijker om mee te doen met de meningen van de mensen en nooit iemand tegen de borst te stoten. Maar zeg dan niet dat je God dient. Dan dien je mensen.

Als je echt God dient, zul je het loon
van een profeet ervaren: vervolging.

Weet je wat een valse profeet is? Iemand die altijd alleen maar waarheden vertelt: God is goed. Dat is waar. God is liefde. Dat is waar. Wij zijn het volk van God. Dat is waar. God is met ons. Dat is waar. God wil je zegenen. Dat is waar.

Ze vertellen alleen maar waarheden. En toch noemt God de meeste van de profeten uit het Oude Testament vals. Hij stuurde zijn zeldzame, zuivere profeten naar hen toe om ze tot bekering op te roepen. Waarom?

Je kunt je leven lang waarheid spreken en toch een valse profeet zijn. Hoe komt dat? Omdat je niet de VOLLE waarheid predikt.

Je vertelt alleen dat deel van de waarheid dat mensen aanvaarden. Maar ten diepste raakt het niet het ware probleem van de mensen aan. In de kern verandert er dus niets. De diepe (en pijnlijke) ommekeer gebeurt niet.

De compromissen worden niet aangekaart. De vervuiling wordt niet aan het licht gebracht. Want je zegt alleen datgene wat de mensen bevestigt in hun leven. God is bij je, Hij houdt van je, Hij is goed en genadig, je hebt een geweldige roeping, je zult veel succes hebben, hallelujah, alles is goed.

Maar als je niet spreekt over de dieperliggende zonden die de kerk beheersen, de systemen die niet van God zijn, de methoden die de Geest doven, de zonde in het verborgene, als je niet oproept tot ommekeer van datgene wat echt moet veranderen in Gods ogen, dan ben je een valse profeet.

Dan zeg je alleen wat het systeem in stand houdt. En dan ben je geen profeet van God, maar een profeet van religie.

Vierhonderd valse profeten
Lijn
Ten tijde van de profeet Micha (zie 2 Kronieken 18) waren er VIERHONDERD profeten die een plaats van erkenning hadden aan het hof van de koning. Ze kregen visioenen, openbaringen, ervaringen, alles erop en eraan. Maar allemaal profeteerden ze wat de koning wilde horen: 'je zult succesvol en gezegend zijn, je zult overwinnen'. Micha zei het tegenovergestelde: 'koning, je zult sterven, want je zondigt tegen God.' Hij was de enige zuivere profeet.

Als je alleen predikt wat mensen bemoedigend
en fijn vinden, dan ben je vals bezig.

Dan leid je het volk niet tot vrijheid. Dan wordt de wonde van Gods volk niet genezen. Dan kan Gods stem niet ten volle gehoord worden. Dan volgt er geen diepe, intense bekering.

Wat is een echte profeet? Iemand die zoveel van God en Gods mensen houdt, dat hij liever schade en schande ondervindt, dan dat hij een compromis zou sluiten met Gods boodschap.

Een ware profeet huilt voor het volk van God, dat hem stenigt. Hij wil het volk van God bevrijd zien worden, door hun diepe ommekeer. Hij wordt gedreven door een vurige liefde voor het geliefde volk van God en kan niet verdragen dat ze zondigen. Daarom heeft hij een sterke roep tot ommekeer, verandering, zuivering, echtheid. Hij wordt verteerd door Gods liefde.

Uit die vurige liefde komt het verterende vuur
dat de zonde wil vernietigen.

Een valse profeet geeft niet ten diepste om de mensen, maar is bezig met zijn eigen voordelen, zijn eigen behoeften, zijn eigen zucht naar erkenning en aanzien. Hij wil een plek hebben tussen de leiders van het volk, op het podium, gezien worden door de koningen van Gods volk en daar samen met hen zetelen. Dat is zijn drijfveer.

Daarom zegt een valse profeet niet de dingen die het volk ten diepste moeten horen, opdat ze waarachtig tot God zouden komen en zich zouden afkeren van alles wat onecht is.

Een valse profeet spreekt wat hem op zijn plek houdt, zijn plek van respect en aanzien. Hij spreekt datgene wat zijn beurs gevuld houdt.

Een ware profeet houdt teveel van God en zijn volk, om tot hen te liegen. Hij spreekt Gods woorden, hoe vurig, scherp, vernietigend en hard ze ook zijn. Ze zijn echter enkel vernietigend voor het kwaad in ons hart (dat we helaas soms als 'goed' beschermen).

De ware woorden van God zijn als een tweesnijdend zwaard, ze dringen door tot in het diepst van de mens en brengen SCHEIDING aan, door te onthullen van wat van onze ziel is en wat van de Geest is. Het onthult de VERBORGEN gedachten en overleggingen van het menselijk hart (Hebreeën 4:12).

Wat is een valse profeet?

Snap je wat dat betekent?

'Is niet Mijn woord zó, als het vuur, spreekt de Heer,
of als een hamer die een rots verplettert?'
(Jeremia 23:29)

Euh... Is dat lief? Is dat prettig? Is dat aangenaam? Een hamer die rotsen verbijzelt. Wat als die rotsen in jouw denken zitten? Wat als God rotsen wil vernietigen die in JOUW denken zitten? Zal het dan aangenaam zijn om te voelen dat God een hamer in iemands handen legt, die naar je toe komt en met die hamer op je hoogd gaat staan beuken, tot de rotsen verbijzeld zijn. Is dat leuk?

Is het 'gezegend, fijn, bemoedigend' als een profeet komt en een zwaard tussen je ribben steekt, zodat je gillend op de grond valt... Is dat prettig?

De Bijbel zegt dat er uit de mond van Jezus een BRANDEND, TWEESNIJDEND ZWAARD komt, waarmee hij de anti-christ doodt. Euh... wat als wij ook invloeden van die geest hebben in ons denken, hart en handelen? Wat als er besmetting is in ons leven, zonder dat we het misschien in de gaten hebben? Is het dan leuk als Jezus bij ons komt en ons doorboort met een brandend zwaard?

Weten we nog wel wie Jezus Christus is?

'Denk niet dat Ik gekomen ben
om vrede te brengen op de aarde;
Ik ben niet gekomen om vrede te brengen,
maar het zwaard.'
(Mattheus 10:34)

Ik roep de mensen wakker die Gods vuur zoeken, het ware vuur van oprechtheid. Niet langer doen alsof, niet langer alleen de fijne preekjes. Niet langer alleen datgene wat ons bemoedigt en goed doet.

Ik wil door Gods vuur gegrepen worden. Hij is heilig.

Alstublieft Heer, brandt in mij, opdat ik ook heilig zal leven. Alstublieft Heer, laat uw heldere licht schijnen, opdat alles wat duister is in mij, aan het licht komt en ik me kan bekeren.

Jezus zei:

'Hier valt de beslissing:
het licht is in de wereld gekomen,
maar de mensen hadden de duisternis meer lief
dan het licht, want hun daden waren slecht.
Iemand die het kwade doet, haat het licht
en gaat het licht uit de weg;
hij is bang dat zijn daden ontdekt worden.
Een oprecht mens zoekt het licht op;
dan blijkt dat hij gehandeld heeft
in verbondenheid met God.'
(Johannes 3:19-21)

Ben jij bang voor het volle licht van God?
Of wil je Gods licht?

Het licht zal je nooit veroordelen, als jij je vernedert en laat zuiveren, door echte bekering. Je hoeft er dus niet bang voor te zijn. Het licht is leven, het licht is liefde, het licht is vrijheid. Maar je moet je wel bekeren van alles wat duister is, opdat je in het volle licht kunt staan.

'Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen
en wat we u verkondigen:

God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis.

Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn
terwijl we onze weg in het duister gaan,
liegen we en leven we niet volgens de waarheid.

Maar gaan we onze weg in het licht,
zoals hijzelf in het licht is,
dan zijn we met elkaar verbonden
en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon,
ons van alle zonde.

Als we zeggen dat we de zonde niet kennen,
misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons.

Belijden we onze zonden, dan zal hij,
die trouw en rechtvaardig is,
ons onze zonden vergeven
en ons reinigen van alle kwaad.'
(1 Johannes 5-9)

Laten we alsjeblieft schoon schip maken, met God en met elkaar.

Stop met liegen tegen mensen, om jezelf te beschermen. Stop met liegen om je eigen voordeel te bewaren. Stop met te doen alsof en een masker te dragen.

Durf in het licht te komen met je naaste. Laten we alsjeblieft samen naar het licht toe gaan, het zuivere, heldere licht. Laten we niet langer roepen dat het leven met God alleen maar (en alleen maar) genade is en dat we ons niet hoeven te bekeren van onze zonden.

De genade roept ons
tot diepe ommekeer.

Laten we eerlijk zijn.

Vraag vergeving aan hen die je verkeerd hebt behandeld. Stop met stelen, als je op enige wijze mensen hebt bestolen. Spreek geen kwaad over mensen, maar spreek waarheid. Benadeel niemand.

Ik bid dat we God echt willen en niet alleen een religie over God willen handhaven.

In Jezus naam,

David Sorensen
Godisecht.com

Durf je dit woord te delen?
Lijn

Facebook Twitter GooglePlus

Christelijke site over God, de Bijbel, geloof, religie en godsdienst, Jezus Christus en de heilige Geest. Met online bijbelstudies en bijbel teksten, christelijke gedichten, bijbels onderwijs, boeken, muziek en preken.

David SorensenLifeLetter wordt geschreven door David Sorensen. Hij is getrouwd met Renate en samen hebben ze drie prachtige kinderen. Ze wonen in Nederland.

David is de auteur van boeken als 'Gods hart voor jou', 'Zoveel hou Ik nou van jou', 'Meer liefde dan je denkt', 'Ervaar God', 'Onzichtbare Liefde'.

Meer info: Godisecht.com


Christelijke site over God, de Bijbel, geloof, religie en godsdienst, Jezus Christus en de heilige Geest. Met online bijbelstudies en bijbel teksten, christelijke gedichten, bijbels onderwijs, boeken, muziek en preken.
Informatie over je inschrijving:
Je ontvangt Life Magazine, omdat jijzelf of iemand anders jou hiervoor heeft opgegeven, via de website godisecht.com (real-life.nl)
Wil je je emailadres wijzigen? Dat kan hier.
Wil je je uitschrijven? Klik dan hier.


Onder