Open dit bericht en laad de afbeeldingen!

Het Koningslied...
Lijn


Beste lezer,

in deze speciale editie van LifeLetter vind je iets wat misschien niet iedereen zal weten te waarderen. Maar ik geloof dat het sommige mensen diep in hun hart kan raken.

Ik heb een stuk van het afgekeurde Koningslied
op een mooie foto gezet die je hier kunt bekijken.

Voor je begint te gillen, wil ik je vragen eens rustig deze woorden te lezen. Ik geloof dat deze zinnen meer zijn dan een mislukt refrein. Eerlijk gezegd herken ik hierin het hart van onze hemelse Vader en onze grote Koning, Jezus Christus.

Door de regen en de wind
Zal ik naast je blijven staan
Ik bescherm je tegen alles wat komt
Ik zal waken als jij slaapt
Ik behoed je voor de storm
Hou je veilig zo lang als ik leef

Met elkaar in de zon en de regen
Zij aan zij, borst vooruit
Trots als een pauw, dit is ons geluid
En hoe klein we ook zijn
Onze daden zijn groot
Gaan niet onderuit
Voor jou, mijn kind

Loop voor jou door de wind en regen
En zal achter je blijven staan
Ik draag een vaandel met jouw naam
Geloof in jou zolang we bestaan
Ik bouw een dijk met m’n blote handen
En hou het water bij jou vandaan

Laat me weten wat je droomt
Waar je hart zo naar verlangt
Ik zal niet rusten tot het waar geworden is
En als je ooit je weg verliest
Ben ik je baken in de nacht
Ik wijs je de haven in de duisternis

Ik zal strijden als een leeuw
Tot het jou aan niets ontbreekt
Hou je veilig zo lang als ik leef.

Deze woorden zijn zo kenmerkend voor hoe God spreekt, dat ik me afvraag of Hij er niet mede aan de bron van ligt.

Ik bedoel niet alle zinnen van het lied en zeker niet de zin 'tot welke god je ook bid', die er duidelijk om politieke redenen in gezet is. Ik bedoel bovenstaande woorden van het refrein, die de rode draad van het lied zijn.

Het zijn stuk voor stuk zinnen die je doorheen de Bijbel steeds weer terugvindt. God die als een vader achter ons staat, ons beschermt door dik en door dun, die in ons blijft geloven -ook als we vallen-, die ons gelukkig wil maken, die als een leeuw voor ons vecht, enz.

Ik heb geleerd dat muzikanten gevoelige mensen zijn, die soms (onbewust) iets van het hart van God kunnen oppikken.

Liefde en respect
Lijn
Ik ben geen Nederlander, maar een Belg. God heeft me echter een diepe liefde voor Nederland gegeven, toen Hij me hierheen zond, om dit te land te dienen en mensen in Nederland over Gods verlossing in Jezus Christus te vertellen.

Omdat ik zelf een kunstenaar ben, heb ik respect voor de mensen die met hart en ziel hebben gewerkt aan dit koningslied.

Ik hoop dat het verspreiden van deze woorden zal helpen om enkele mensen toch te laten zien, dat niet alles van het Koningslied de vuilnisbak in hoeft. Begaafde en goedbedoelende kunstenaars hebben er hun hele hart in gelegd en hebben, naar mijn mening, iets van Gods hart naar het Nederlandse volk toe gecommuniceerd.

Ja, de woorden van het refrein zijn verheven, ja het klinkt voor velen te mooi om waar te zijn, ja velen kennen dat gevoel van bescherming niet en hebben juist veel lijden te verduren. Maar zo spreekt God wel, om ons te laten zien wie Hij is en hoe zijn hart is naar ons toe.

Ik geloof dat God iets van zijn grote hart als liefhebbende Vader wil bekendmaken aan het Nederlandse volk.

Hij wil ons een diepe openbaring geven van wie en hoe Hij echt is. In de hevigste stormen is Hij nabij. Hij is er dag en nacht, in regen en zon, Hij gelooft in ons, altijd weer en ondanks alles.

Ik geloof dat Hij er ook naar verlangt dat koning Willem Alexander Hem, de Koning der koningen en de Heer der heren, zo zal leren kennen.

Blijf netjes aub
Lijn
Wat je mening ook is over dit lied, ik geef je de ruimte om er anders over te denken. Smaken zijn verschillend en dat is maar goed ook. Ik wil je wel vragen om niet in een blinde razernij te schieten, zoals zovelen hebben gedaan over dit lied.

Ik kan me indenken dat dit voor de muzikanten een mes in het hart moet zijn. Als ze dan eens heel fel reageren op Twitter, snap ik dat ook wel. Hou zou je zelf zijn...?

Maar hoedanook, hou jezelf een beetje in toom. Lees de woorden van het refrein eerst eens door een andere bril...

Bekijk en download de foto met de tekst van het Koningslied hier. Als je het mooi vind, deel het dan. Wie weet welke harten het nog zal raken.

God is zo liefdevol en zo goed en Hij wil zo graag zichzelf openbaren aan mensen. Ook doorheen liederen die niet per se door een christen geschreven zijn. God is zoveel groter en Hij wil echt zichzelf bekendmaken, op welke wijze dan ook. Het gaat erom wie Hem kan herkennen.

Veel zegen,
David Sorensen

PS: er word gezegd dat John Ewbank plagiaat heeft gepleegd door een melodie van Matt Redman te stelen. Dat blijkt niet correct te zijn. Hij had dit stuk al geschreven in 2005 en Redman schreef zijn lied pas jaren later. Beide hebben zich echter laten inspireren door oude Keltische muziek, vandaar de overeenkomst.

Deel dit met anderen:
Christelijke boeken

Lijn

David SorensenLifeLetter wordt geschreven door David Sorensen. Hij is getrouwd met Renate en samen hebben ze drie prachtige kinderen. Ze wonen in Nederland. David is de auteur van boeken als 'Gods hart voor jou', 'Zoveel hou Ik nou van jou', 'Meer liefde dan je denkt', 'Ervaar God', 'Onzichtbare Liefde'. Meer info: Godisecht.com
Lijn

Informatie over je inschrijving:
Je ontvangt Life Magazine, omdat jijzelf of iemand anders jou hiervoor heeft opgegeven, via de website godisecht.com (real-life.nl)
Wil je je emailadres wijzigen? Dat kan hier.
Wil je je uitschrijven? Klik dan hier.


Onder