Vrijheid in je denkenGod wil je denken bevrijden van denkbeelden
die zijn zegen beperken in je leven.

Beste lezers,

jullie kennen me als een openhartig iemand. Ik heb deze ochtend een sterk verlangen eens heel open te zijn met jullie allemaal.

Als je me toestaat, wil ik iets delen van een geweldig bevrijdend en levensveranderdend proces waar God ons de laatste jaren doorheen geleid heeft.

We hebben veel geleerd over groot denken met God, denken in mogelijkheden, om God de ruimte te geven.
Ik geloof dat veel van wat God wil doen, tegengehouden wordt door ons eigen denken, dat veel te klein en negatief is.
Enkele jaren geleden vroeg Jan Zijlstra, de bekende genezingsevangelist in Nederland, aan mensen om steun voor de bouw van een groot kerkgebouw dat zichtbaar zou zijn aan de snelweg in Leiderdorp. God heeft diverse mensen bewogen om geweldig extravagant te geven en het gebouw is er.
Jan heeft gedurfd groter te denken dan de meeste christenen in ons land durven en goedkeuren.
Het gevolg is dat er nu vele duizenden mensen in die plaats de RUIMTE hebben gekregen om God te ontmoeten. Let op het woord RUIMTE! Er gebeuren fenomenale wonderen, WAAUWW!! Zoveel mensen die geen hoop meer hadden, zijn daar tot volkomen genezing gekomen.

Ze bereiken honderdduizenden mensen elke maand in Nederland en het buitenland. De wonderen verschijnen regelmatig in de kranten, omdat ze zo indrukwekkend zijn. Diverse ongeneeslijk zieken die genezen zijn door Jezus Christus!

Wat God ons geleerd heeft (en aan het leren is), is dit levensbelangrijke principe:

God heeft RUIMTE nodig in ons hart, in ons denken en in ons leven, om te kunnen bewegen.
Ik wil heel graag een TV studio inrichten in ons nieuwe huis. Ik weet dat God door dit medium enorm veel mensen letterlijk in zijn armen zal brengen. De grote sleutel om mensen bij God te brengen is: ze moeten simpelweg HOREN dat God er is.
De meeste mensen in onze wereld zijn zo gehersenspoeld door de goddeloze en anti-christelijke media dat ze zijn gaan geloven dat er geen hoop is, dat er geen doel in het leven is, dat er geen echte liefde bestaat, dat je leeft om dood te gaan, enz.

We zijn zogezegd door toevallige en doelloze evolutie uit modder ontstaan, en er is dus geen schepper. MILJOENEN MENSEN GELOVEN DAT omdat het hen dag in dag uit ingelepeld wordt door de leugenachtige media.

Zij hebben de MILJARDEN euro's en ze kunnen de mensheid meedrijven naar de gruwelijke afgrond van zinloosheid.
Ik heb geleerd: als ik onze lezers vraag om met zijn allen te helpen een huis met ruimte voor God te kopen, kost dat slechts een kruimeltje in vergelijking met de miljarden die elke dag worden verspild aan het verspreiden van wanhoop, leugen, zonde, dood, perversie en anti-christelijk denken.

Jaren geleden was er een Joodse profeet in ons land, die een huis nodig had in Israel. Renate en ik kregen op ons hart hem radicaal, krachtig te helpen met wat wij hadden. Het leek een druppeltje in de zee, in vergelijking met wat hij nodig had, maar we gaven hem letterlijk alles wat we hadden: vijfduizend euro. We hadden verder helemaal niets meer!

We gaven het hem, ook als steun voor het volk Israel, omdat we wisten: hij gaat zijn leven afleggen om Joden bij Jezus Christus te brengen.

Wij hebben geleerd wat radicaal geven is.
Ik ga even iets zeggen wat velen zal doen schrikken. Ik heb er veel over getwijfeld of ik dit zou doen, maar ik heb toch het gevoel dat het belangrijk kan zijn.

Wij geven elke maand bijna duizend euro aan de armen, aan Godsdienaars, aan mensen in nood, overal om ons heen. En we willen dat bedrag duizelingwekkend zien stijgen.

Kunnen wij dat geld zelf goed gebruiken? Natuurlijk! Maar zo is God niet.

We hebben geleerd dat geven de sleutel van het leven is.
Geven is zoveel belangrijker dan te houden voor jezelf. We leven om te geven, om te delen, om de heerlijkheid en de goedheid van God te tonen aan anderen.

We kennen een vrouw in Zuid Afrika, die de mooiste huizen van haar stad koopt. Ze laat christelijke leiders gratis in die huizen verblijven om tot rust te komen, om ze te zegenen.

Wat een koninkrijksdenken! Wat een liefde.
En dat is eigen aan God. Zo is Hij.

In de Bijbel zie je ook hoe God is en hoe Hij tot uiting komt in mensen: mensen verkopen landerijen en huizen en brengen het geld aan de voeten van de apostelen, om zo God te eren en te dienen. Het geld wordt verdeeld om iedereen te helpen die een nood heeft. (Handelingen 4:32)

De macht van hebzucht is gebroken. De macht van ik-gerichtheid is gebroken. De macht van vechten voor jezelf is gebroken. En de geest van geven is uitgestort.
Als wij al het geld dat we maandelijks weggeven zouden teruggrijpen en zeggen: 'we willen niet meer die armen helpen, en die zendeling steunen, en die profeet helpen, en die vrienden bemoedigen, want we hebben het geld zelf nodig…' dan zouden we misschien in de ogen van de mensen verstandig handelen, maar we zouden God diep teleurstellen.

Dan is er geen geloof meer. Geen vertrouwen, geen ruim denken meer. Dan is ons hart gesloten en worden we gelijk aan de goddelozen die geen veranderd hart hebben.

We willen niet minder geven, we willen juist veel meer geven.
We dromen er letterlijk van om mensen huizen en auto's te kunnen geven. Wat wij nu vragen, is waar we van dromen om te doen aan anderen: huizen geven. We hebben al eens een grote auto gegeven, maar willen meer geven.

Want we weten dat de zegen die daarvan uit gaat ongelooflijk groot is. Je opent levensbestemmingen, als je een huis kunt geven. Je opent grote poorten voor God om wonderen te doen, door die mensen heen.

Daarom is geven en durven vragen om steun zo goddelijk. Je activeert mensen en jezelf in het belangrijkste wat er is en wat het grootste kenmerk van God is: geven uit liefde.


Vechten met demonenWat is de reden dat ik dit aan de lezers durf voorleggen? Ten eerste: ik leg mijn leven af voor jullie. Niemand weet dat, maar we gaan soms door de hel om jullie te helpen.

Ik kan rijk zijn met mijn gaven, als ik geld zou dienen. Vroeger werkte ik voor geld en ik verdiende soms duizend euro per dag. Maar ik was ongelukkig en wilde mensen uit de macht van duisternis brengen, in het licht van Jezus.

Toen ben ik met de website REAL LIFE begonnen. Mijn zaak is bijna falliet gegaan, omdat ik niets anders meer deed dan me helemaal geven om mensen bevrijd te zien worden door ons werk. Ik schreef boeken, sprak in groepen, bad voor mensen en God kwam met enorme kracht.

Ik zat vaak te zinderen onder zijn sterke kracht als ik aan het schrijven was.
Als ik mijn mond opende, kwam zijn Geest en werden mensen diep bevrijd. Als ik bad voor mensen gingen de demonen op de vlucht, werden sommigen lichamelijk genezen en werden mensen vervuld met de Geest van God.
Ik kan eerlijk zeggen dat er in heel Nederland, Belgie en diverse andere landen heel wat mensen rondlopen die compleet veranderd zijn door ons werk. Overal waar we komen in christelijke bijeenkomsten spreken mensen ons aan en danken ons voor ons werk.
Vaak krijgen we emails die ons tot tranen toe bewegen, uit dankbaarheid voor wat God doet.
We hebben ook al veel mensen geholpen om zelf een sterke apostel, profeet of evangelist te worden. We geven ons met heel ons hart, al onze energie en levenskracht om de liefde, de vrijheid, het vuur van God te zien doorbreken in ons land. Niets is immers kostbaarder en belangrijker.

Veel mensen denken dat echte strijders diegenen zijn die naar Afrika of India gaan. Maar ze zijn hier nog veel harder nodig. Als ik naar Afrika of India ga, heb ik meteen een massa van vele duizenden mensen voor me. Die openheid is er en dat maakt grote indruk natuurlijk.

Maar ik wil hier doorbreken, in ONS LAND, waar het zo hard nodig is.
We geven alles wat we hebben om jou te helpen God te vinden, om je te helpen doorbreken in een leven van zin, liefde, kracht, rijke zegen. En om je een kanaal van die rijke zegen te maken, zodat het een brede rivier wordt, door ons allemaal heen!

Ik krijg regelmatig emails van mensen die zeggen 'door jouw Lifeletters ben ik bevrijd van dit of dat, ben ik door die strijd heen gekomen, ben ik van zelfmoord verlost, heb ik God gevonden, is ons huwelijk gered, enz.'

Er zijn duizenden emails….
Al vijftien jaar doe ik dat met heel mijn hart.

De waarde van hetgeen we de vele duizenden mensen hebben gegeven, is onschatbaar. Dat is niet in aards geld uit te drukken. Mensen die op scheiden stonden en wiens huwelijk is gered door ons werk… Hoeveel geld is dat waard? Onbetaalbaar!

Mensen die zelfmoord wilden plegen en die door ons werk Gods liefde vonden! Onbetaalbaar.
We krijgen zo vaak mails van mensen die compleet getransformeerd zijn. Het is onbetaalbaar.

Daarom heb ik geen moeite om te vragen: willen jullie me nu helpen om een huis te kopen voor onze bediening in Nederland?

Maar sommigen zijn zo gebonden door hebzucht, dat ze dan ineens denken: 'dat kan toch niet?' Terwijl ze misschien letterlijk uit het vuur van de hel getrokken zijn door ons werk. En hoeveel is dat dan waard?

Als jij een zoon hebt die aan de drugs is en God heeft verlaten, hoeveel is het je dan waard om hem terug te krijgen?
Of als je zelf gebonden bent aan depressie en angst, hoeveel is het je dan waard bevrijd te worden? Of als je doelloos leeft en niet weet welke bedoeling God met je heeft, hoeveel is het je waard om antwoord te krijgen van God?

Dat zijn onschatbare, onbetaalbare dingen. En daar leven we voor. Dat is het doel van ons bestaan. Daar geven we alles voor. De bevrijding, genezing en zegen die Jezus Christus geeft, aan mensen doorgeven.

Daar strijden we dag en nacht voor en om die reden worstelen we soms met demonen, die ons willen doden, tegenhouden, zwart maken, ontmoedigen, belasteren, enz. Dat klinkt misschien gek, maar het is zo.

We hebben al meerdere malen ervaringen met demonen gehad, die ons aanvielen.
Eens bad ik voor een dochter van een spiritiste in Brugge, een vrouw die elke week seances houdt (geesten oproepen) en die mensen tot slaven van demonen maakt door ze zogezegd in contact met overleden geliefden te brengen. Dat zijn echter demonen, die zich zo voordoen, om macht over mensen te krijgen.
Haar dochter had Jezus gevonden en ik bad voor haar, voor bevrijding. Er gingen diverse demonen uit haar weg, pijn, onrust en angst verdween, enz.
Eerst kon ze de Bijbel niet lezen, na het gebed kon ze het wel.
Maar die nacht werd ik wakker en ik was omringd door demonen. Ik zag ze natuurlijk niet, maar voelde ze heel duidelijk. De hele kamer was vol angst en dood. Ik heb ze bestraft in naam van Jezus en ben verder gaan slapen.

Dat zijn dingen die gebeuren, he. En niet bij ons alleen… We merken het bij iedereen die zich inzet voor Jezus. We vechten niet tegen vlees en bloed, zegt de Bijbel, maar tegen de overheden, de machten, de boze geesten in de hemelse gewesten (Efeze 6).

Satan wil ons doden, zo eenvoudig is dat. Hij wil elk mens doden, die Jezus predikt.
Ik zeg dat niet om onszelf op de borst te kloppen, maar om je iets te leren over hoe we denken. Geld is voor velen HET van HET! Alles hangt af van geld.

Ik zie geld als stof, dat helaas nodig is om ruimte te maken voor het werk van Gods verlossing. Maar als die ruimte er is, kan er wel veel gebeuren. Enorm veel.

Geld is niets vergeleken met de levensreddende kracht van God, die we delen met zoveel tienduizen mensen.
Het is niets in vergelijking met de gave van de heilige Geest die door ons heen stroomt, om Gods verlossing te brengen, waar het anders niet komt.

Er is een vers in de Bijbel dat hier duidelijk over spreekt:

'Wie heeft er ooit gehoord van een soldaat die zijn eigen soldij betaalt! Of van een wijnbouwer die niet van zijn druiven eet! Of van een herder die niet van de melk van zijn kudde drinkt!' - 'Wij hebben onder u woorden van de Geest gezaaid. Is het dan te veel gevraagd als wij van u wat materiële steun oogsten?' (1 Kor. 9:7, 11)

Wij delen elke dag de rijkdom uit, die niet door geld kan worden betaald.
Telkens we iemand uit de greep van verdoemenis en zonde trekken, door de kracht van Jezus Christus in ons, telkens we iemand hoop geven in een uitzichtloze situatie, telkens er iemand van een dodelijke ziekte genezen wordt, stroomt er een rijkdom die onbetaalbaar is.

En dan zijn er mensen die vinden dat we te ver gaan als we eens wat steun vragen voor een stapel bakstenen, alleen maar om het werk van God te kunnen doen?

Ik zeg het nogmaals: als wij zouden stoppen met geven en elke maand al onze giften zouden gebruiken voor onszelf, zouden we rijker zijn. Maar dat doen we niet. Want dan sluiten we ons hart.

Dan zouden we Gods hart verliezen, dat geeft, helpt, steunt, voorziet, bemoedigt, enz.
'Als iemand over voldoende middelen beschikt, maar zijn hart sluit voor zijn broeder die hij gebrek ziet lijden, hoe kan Gods liefde dan in hem blijven?' (1 Johannes 3:17)

Ik doe liever een beroep op de mensen die zo vaak en zo regelmatig door ons geholpen worden. Met onze podcasts, ons onderwijs, onze websites, onze boeken, onze gebeden, en zoveel meer.

Omdat ik weet: het is echt niet veel gevraagd om wat stof te krijgen in ruil voor de grootste rijkdom die er bestaat: de ontdekking en ervaring van de liefde, kracht en hoop die God geeft in ruime mate.

Om die reden durf ik er vrijmoedig in te zijn. Ook omdat ik weet dat we ooit zelfs alles wat we hadden gaven, voor iemand die een huis nodig had.

Het kost je soms een rib uit je lijf, maar je krijgt er wel veel voor terug.
Want de enorme kracht van radicaal geven is dat je bevrijd wordt van de demonische greep van hebzucht en geldzucht die de wereld beheerst.

Door royaal te leren geven, echt op een manier die het WAAUW-effect heeft, breek je die macht. Je breekt de macht van die demon door het TEGENOVERGESTELDE TE DOEN. Als de duisternis zegt: hou voor jezelf, moet je juist geven. Dan word je er vrij van.

Je doet het tegenovergestelde van wat de duisternis je zegt te doen. Zo wordt je vrij.
Als wij iemand iets geven, zoeken we altijd naar het beste. We hebben al diverse malen mensen een telefoon gegeven. Dan kochten we geen goedkoop Nokiaatje van 60 euro, we zochten de allerbeste van honderden euro's, met de beste camera, de beste mogelijkheden, enz.

Want we willen zegenen! Niet afschepen met pruts. We willen ruim denken, ruim geven, ruim zegenen. Als je bij mensen een WAAUW-effect bewerkt, is dat een teken dat God door je heen actief is.

Dan zien mensen MEER dan een mens in actie, dan ervaren ze GOD in actie, door je heen.
Een belangrijke reden waarom ik geloof dat God me vrijmoedig maakt hier zo over te schrijven, is omdat Hij ons wil leren vrij worden van de macht van hebzucht en klein denken. Hij wil ons hart verruimen.Hij wil
in ons wonen
en door ons
heen werken.We kunnen wel verwachten dat er een engel uit de hemel komt met geld, maar dat geeft God geen eer. God krijgt eer als zijn mensen, zijn kinderen, dermate veranderd zijn in hun hart, dat ze kanalen van zijn rijkdom zijn geworden!

'U bent ontsnapt aan de verderfelijke zelfzucht die in de wereld heerst en u krijgt deel aan Gods eigen wezen.' (2 Petrus 1:4)

God wil tot uiting komen in jou!
God wil zichzelf manifesteren in jou.

Dat geeft God eer en vreugde, als ons hart zo ruim is geworden dat Hij door ons heen zijn hand kan uitstrekken, om te helpen.
Dat zijn de gedachten die ik heel graag met jullie wilde delen.

Veel liefs allemaal,

David Sorensen
GOD IS ECHT
www.godisecht.com

Uitschrijven? Dat kan op onze website:
www.GODISECHT.com